Inlägg

Danmarks nettoexport som andel av BNP är lika hög som i Tyskland

Nettoexporten (export av tjänster och varor minus import av…