Pågatåg lyfter Trelleborgs fastighetsmarknad

Fastighetsmarknaden i Trelleborg har förändrats under de senaste par åren. En av faktorerna som har påverkat utvecklingen är Pågatåget till Malmö som invigdes för drygt ett år sedan. Foto: News Øresund

Fler fastighetsaffärer med ett ökat antal intressenter och lägre avkastningskrav. Så är läget på Trelleborgs fastighetsmarknad. Bättre kommunikationer med Pågatåg är en del av förklaringen, menar fastighetsrådgivaren Catella.

Det har hänt mycket på Trelleborgs fastighetsmarknad under de senaste par åren. Från att ha varit en företrädelsevis liten och lokal marknad har antalet större transaktioner ökat, intresset varit större och betalningsviljan högre.
– Det har varit många intressenter i de här transaktionerna. Det har inte varit någon tillfällighet att någon har betalat bra, det har varit ett brett spektrum av intressenter både baserade i Malmö och lokalt i Trelleborg, men även nationella investerare och fastighetsfonder har visat intresse, säger Claes Lennartsson, associate director Catella Corporate Finance i Malmö, till News Øresund.

Bland köparna i den senaste tidens fastighetsaffärer som skett inom bostadssegmentet finns bland annat Svenska Bostadsfonden, HSB och Riksbyggen. Så sent som för ett par veckor sedan köpte HSB en hyresfastighet i staden och sedan deras första förvärv i början av 2015 har de nu ökat till 130 lägenheter i Trelleborg. Riksbyggen gjorde sin första affär förra våren av cirka 200 lägenheter fördelat på två fastigheter. Dessutom har Franshill AB, ett bolag inom Finjakoncernen, köpt Centralhotellet och det lokala bolaget Alsingevallen har köpt Casablancatomten på Stortorget. Det ökade intresset är inget som sker tillfälligt, tror Catellas Malmöchef Jarl Olsson.
– Hade det bara gjorts en av de här affärerna hade det varit svårt att dra någon slutsats, men nu kan man det tycker vi. Vi har sett hela processen bakom och vet hur många intressenter det har varit. På tre-fyra år märks en stor skillnad och vi ser en välfungerande investeringsmarknad.

Generellt är det bra fart på fastighetsmarknaden i hela landet, menar de båda rådgivarna. Det görs många transaktioner vilket märks även på lokalmarknaderna. I Skåne har det även sålts stora bestånd ibland annat Ystad och Landskrona, men Trelleborg bedöms ha en fördel med sina förbättrade kommunikationer.
– Nu har Trelleborgsmarknaden specifikt breddats till större nationella spelare mycket som en konsekvens av att man ökat kopplingen till Malmö med en tågförbindelse, säger Claes Lennartsson.

Pågatåg lyfter Trelleborgs fastighetsmarknad

Claes Lennartsson (t.v.), associate director, och Jarl Olsson (t.h.), chef, Catella Corporate Finance i Malmö. Foto: News Øresund

För investerare som inte är lokala är det enklare att presentera ett projekt för sin styrelse där det finns en tågförbindelse till en större stad, menar Claes Lennartsson. Pågatågsförbindelsen till Trelleborg invigdes i december förra året och innebär en tågresa på omkring en halvtimma till Malmö. Dessutom byggdes motorvägen norrut om för några år sedan. Sammantaget har avståndet till Malmö krympt.

När det gäller kommersiella fastigheter mäts ofta priserna i avkastningskrav. Generaliserat innebär lägre avkastningskrav i regel en dyrare affär eller högre kvadratmeterpris.
– Tidigare betraktade vi alltid Trelleborg som en marknad med avkastningskrav på mellan 5-6 procent beroende på fastighetens läge. Men nu ser vi att avkastningskraven har krupit ner mot fyra procent på ganska kort tid. Det är fler affärer och många intressenter som har varit villiga att köpa fastigheterna på den prisnivån, säger Claes Lennartsson.

Om avkastningskraven kopplas till ränteläget och därmed finansieringskostnaden kan man se att marknaden generellt drivs av låga räntor och så även i Trelleborg. I de större städerna är intresset för flerbostadshus stort och i Malmö har det gjorts affärer där direktavkastningen understigit 3 procent under det senaste halvåret, menar Catella. Fastigheter ses ofta som en relativt trygg investering och i Trelleborg finns det i princip inga bostadsvakanser plus att hyrorna är relativt låga. Ytterligare en faktor som påverkar prisbilden är att det finns ett relativt begränsat utbud av kvalitativa förvaltningsobjekt i Trelleborg.
– Det är flera aspekter som är positiva för fastighetsmarknaden i Trelleborg framöver. Det är inte bara Pågatåget utan det är också låga hyror och framtiden med planerna för hamnen. Det är bara början för Trelleborgs utveckling, säger Jarl Olsson.

Det går att göra en bra affär i Trelleborg, tror rådgivarna. Priset per kvadratmeter ligger markant lägre i Trelleborg än i Malmö. Det ökade intresset bland fastighetsinvesterarna tror de kommer att hålla i sig och även potentialen för Trelleborg som boendekommun.
– Närheten via Pågatåget gör att attraktiviteten kommer att öka. Framför allt för människor som flyttar hit norrifrån som inte har de fördomarna om Trelleborg som infödda Malmöbor har. Det är billigare hyra och kort pendlingstid. Där tror jag att man kommer att se stora förändringar på 5-10 års sikt, säger Jarl Olsson.

(News Øresund – Jenny Andersson)

Pågatåg lyfter Trelleborgs fastighetsmarknadFokus Trelleborg

News Øresund gör denna vecka ett nedslag med tre artiklar om utvecklingen i den växande hamnstaden Trelleborg i södra delen av Skåne.