Nordisk informationstjänst ska upplysa om mer – och byter namn till Info Norden

Mary Gestrin, kommunikationschef hos Nordiska Ministerrådet. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org – (CC BY-NC-SA 4.0).

Information till medborgare som vill röra sig inom Norden är huvudfokus för Nordiska ministerrådets tjänst Hallå Norden, som vid årsskiftet bytte namn till Info Norden. Samtidigt breddas uppdraget, så att informationstjänsten framöver även ska bistå personer som vill starta och driva företag i andra nordiska länder, eller söka nordiska stödordningar såsom stipendier.

– Det är ingen väldigt stor förändring som görs. Hallå Norden har länge varit vår viktigaste medborgarinformation. De har skött sitt uppdrag alldeles utmärkt och ska fortsätta sköta det. Men till det vill vi lägga fler uppdrag, säger Mary Gestrin, kommunikationschef på Nordiska ministerrådet, och fortsätter:

– Vi ska bland annat kunna lotsa privatpersoner som vill starta och bedriva näringsverksamhet i ett annat nordiskt land vidare till rätt myndigheter och instanser.

Dessutom ska informationstjänsten alltså kunna guida människor vidare till nordiska stödordningar, till exempel stipendier.

– Vi får väldigt mycket frågor om detta och ska samla kunskapen på ett ställe, säger hon till News Øresund.

Namnbytet görs för att tydliggöra för gemene man vad tjänsten egentligen handlar om, berättar Mary Gestrin. Även framöver kommer information att kunna ges på svenska, danska, norska, finländska, isländska, färöiska och grönländska, samt engelska.

– Detta förändrar inte våra anställningsförhållanden eller antalet personer som arbetar för oss. Vi ska fortsatt ha en person i alla de nordiska länderna och självstyrande regionerna, säger hon.

Förändringen trädde i kraft 1 januari 2019, men arbetet med att uppdatera informationen på webben väntas pågå fram till och med sommaren nästa år.

(News Øresund – Anna Palmehag)