Musketöreden – därför är läget låst i danska avtalsrörelsen

De danska facken står enade i årets avtalsrörelse och ingår inget avtal förrän alla är nöjda, något som kallas ”musketöreden” i danska medier. Foto: News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen

Det har varit svårt för offentliga arbetsgivare och fackföreningar att komma överens i årets avtalsrörelse i Danmark. Facken står enade och ingår inget avtal förrän alla är nöjda, något som kallas ”musketöreden” i danska medier. Det är därför enskilda frågor, för enskilda yrkesgrupper, får så stor inverkan på hela avtalsrörelsen.

En av de stora frågorna som måste lösas för att arbetsmarknadens parter ska komma överens i den danska avtalsrörelsen är lärarnas arbetsvillkor. Bland annat vill arbetsgivarna behålla den så kallade årsnormen – att eventuell övertid räknas på årsbasis. På det sättet kan man hålla ner lönekostnaderna under perioder av året då lärarna har mycket att göra.

Det är inte bara lärarnas arbetsgivare som gillar modellen. Flera andra vill ta efter den, menar Bent Greve, professor vid Roskildes universitet.

– Först och främst behöver man inte betala lika mycket i övertidsersättning och ha mindre utgifter för vikarier om man kan planera arbetstiden på ett annat sätt än du kan idag, säger han till DR Nyheter.

Lärarfacket vill istället dela upp året i flera perioder. Anders Bondo Christensen, ordförande för lärarnas fackförbund, vill på sin höjd se att året delas in i perioder om tre månader.

Frågan om lärarnas arbetsvillkor är en rest från avtalsrörelsen 2013, som slutade med lagstiftning efter en 23 dagar lång lockout av lärare. Den gången stod lärarfacket ensamma. Fackförbund för andra offentliganställda yrkesgrupper såg det som en fråga som inte berörde deras medlemmar.

Men så ser det inte ut i avtalsrörelsen 2018. Nu har facken sagt att ingen skriver på något avtal förrän alla är nöjda. Det är alltså detta som kallas ”musketöreden” av danska medier.

– De har sagt: en för alla, alla för en. Och det gör det svårt att nå ett avtal. För allting måste falla på plats samtidigt, säger Laust Høgedahl, arbetsmarknadsforskare vid Aalborg universitet, till News Øresund.

Enligt Laust Høgedahl är pressen från offentliga arbetsgivare hård i Danmark, jämfört med andra nordiska länder. Det beror bland annat på att danska politiker ser löner och arbetsvillkor som en källa till besparingar i större utsträckning än vad deras svenska kollegor gör.

Offentliga arbetsgivare i Danmark har ökat pressen under de senaste fem–sex åren. Och det är den ökade pressen på arbetsvillkoren inom det offentliga som gjort att fackförbunden har gått samman under årets avtalsrörelse. Det skriver Altinget.

(News Øresund – Mandus Örarbäck)

Läs mer: Offentliga löner stiger snabbare i Sverige än i Danmark