Kraftig ökning av bilpendlingen över Öresundsbron och färre tågpendlare i september

Under september ökade bilpendlingen över Öresundsbron med åtta procent. Mer än hälften beror på effekterna från ID- och gränskontrollerna uppger Öresundsbro Konsortiet i deras nyhetsbrev Fokus Öresund. Samtidigt minskade försäljningen av tågpendlarkort över Öresund med elva procent i september. Anledningen till skiftet från tåg till bil över Öresundsbron kan kopplas till att ID- och gränskontrollerna har påverkar tågtrafiken betydligt mer än biltrafiken över Öresund. Foto: News Øresund

Effekterna av id- och gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige börjar på allvar synas i trafikstatistiken. Under september minskade antalet sålda periodkort för tågresenärer över Öresund med elva procent, medan bilpendlingen över Öresundsbron ökade med åtta procent.

Redan under våren minskade antalet sålda pendlarkort för tågresenärer över Öresund, men i mindre skala. För hela våren låg minskningen på fyra procent.

De senaste månaderna har allt fler slutat pendla med tåg över sundet. Jämfört med samma månad i fjol minskade försäljningen av bropendlarkort med åtta procent i augusti och med elva procent i september. Den totala Öresundstågtrafiken mellan Sverige och Danmark har minskat ännu mer, med tolv procent under januari-augusti i år, jämfört med samma period i fjol. Det framgår av statistik från Skånetrafiken och DSB.

Den 12 november har gränskontrollerna pågått i ett år och senast den 11 november måste regeringen meddela om kontrollerna ska tas bort eller bli kvar. (News Øresund – Anna Palmbehag)

 

Bilpendlingen över Öresundsbron ökade med 8 procent i september

Pendeltrafiken med personbilar över Öresundsbron ökade med åtta procent under september. Det är den största ökningen under en septembermånad sedan 2007. Öresundsbro Konsortiet räknar med att minst halva ökningen beror på ID- och gränskontrollerna.

Den stigning i fordonstrafiken över Öresundsbron som man kunnat se tidigare under 2016 har legat på ungefär samma nivå som för 2015 och under årets första åtta månader ökade antalet personbilar som körde över Öresundsbron med 4,4 procent. Men under september hände något. Plötsligt ökade personbilstrafiken över bron med 7,8 procent. Och bilpendlingen ökade med 8 procent eller med 500 bilar till 6 500 bilar per dygn jämfört med samma månad förra året.  Den totala fordonstrafiken över Öresundsbron ökade med 7,7 procent till 594 558 fordon under september. Det framgår av statistik från Öresundsbron och dess nyhetsbrev Fokus Öresund.

Minst hälften av den 8-procentiga ökningen av bilpendlingen över Öresundsbron i september har med ID- och gränskontrollerna att göra. Det uppger Öresundsbro Konsortiets chef för fritid- och pendling, Karsten Längerich, till deras nyhetsbrev Fokus Öresund.
– Utöver den ökning vi sett en längre tid, så verkar det som om gränskontrollerna har påverkat pendlarnas resesätt. Det kan vara privatpersoner som nu väljer bil framför tåg, till exempel, säger Karsten Längerich till Fokus Öresund.
Den kategori resenärer som ökar mest över Öresundsbron är dock affärsresenärer där ökningen var 12 procent i augusti och 14 procent i september jämfört med samma månader förra året. Även här spelar gränskontrollerna in.
– Hyrbilar, bussar och taxi har ökat sedan gränskontrollerna infördes. Vi tror att det är företag som på olika sätt hjälper sina anställda som bor i Sverige. Vi tror också att fler tar taxi till flygplatsen Copenhagen Airport i Kastrup, till exempel.

Förutom effekterna från gränskontrollerna ser Karsten Längerich en annan förklaring till den positiva utvecklingen för personbilstrafiken över bron – arbetsintegrationen har tagit fart igen med en dansk arbetsmarknad på väg mot överhettning och fortsatt hög arbetslöshet i Malmö.

För bilpassagerarna över Öresundsbron har gränskontrollerna skapat en viss köbildning men sällan större förseningar än tio minuter. Tågpendlarna har fått det betydligt tuffare. Mellan Köpenhamns Huvudbangård och Malmö Central har tågresenärerna drabbats av en ökad restid på mellan 20 och 40 minuter, obligatoriskt tågbyte på Kastrup, halverat antal tågavgångar i rusningtid, trängsel och problem med förseningar. Enligt Øresundsinstituttets beräkningar tillbringar tågpassagerarna som grupp i genomsnitt 6600 fler timmar på resande fot per dygn jämfört med tiden före ID- och gränskontrollerna.

Enligt den analys som Øresundsinstituttet gjorde i september på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne och den svenska regeringen uppgav 65 procent av de tillfrågade pendlarna i en enkät besvarad av drygt 400 medlemmar i ett pendlarforum på Facebook att de överväger, aktivt söker eller har bytt jobb eller bostad till den andra sidan Öresund för att slippa Öresundspendlingen. Enkäten besvarades främst av tågpendlare och det finns en viss bias i svaren då personerna som är aktiva i pendlarforum med stor sannolikhet har en viss övervikt av kritiska resenärer. Resultatet ska därför tolkas med en viss försiktighet men stämmer samtidigt väl överens med statistiken över fallande tågresor och en kraftig ökning av bilresorna över Öresundsbron i september. (News Øresund)

Klicka hör för att läsa Länsstyrelsen i Skånes rapport till den svenska regeringen som bygger på en faktamässig analys från Øresundsinstituttet