Köpenhamns överborgmästare vill bygga elanläggning till kryssningsfartygen

Kryssningsfartygen i Köpenhamn släpper ut en fjärdedel så mycket kväveoxid som biltrafiken, visar en rapport från Cowi. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen (Socialdemokratiet) vill minska kväveoxidutsläppen från kryssningsfartygen genom att bygga en elanläggning som de kan koppla upp sig mot medan de ligger vid kajen i Köpenhamn. Hamnbolaget Copenhagen Malmö Port (CMP) vill först utreda om det vore det mest effektiva sättet att minska utsläppen, skriver Berlingske.

Kryssningsfartygen släppte under 2017 ut mer kväveoxid i Köpenhamn än kanalbåtarna, Oslofärjorna och stadens kaminer tillsammans. Enligt en ny rapport från konsultföretaget Cowi vore det mest effektiva sättet att minska utsläppen om kryssningsfartygen kunde använda el i stället för diesel och olja medan de befinner sig i Köpenhamn.

Därför vill Frank Jensen alltså bygga en så kallad landströmsanläggning på Oceankajen i Nordhamnen. Hans tanke är att Köpenhamns kommun, det offentliga stadsutvecklingsbolaget By & Havn, CMP och den danska staten ska dela på kostnaderna. By & Havn är positiva till förslaget, medan CMP vill avvakta en utredning de satt igång för att undersöka vilka åtgärder som vore mest effektiva för att minska utsläppen. Bolaget varnar för det finns risk att vissa fartyg inte kommer att kunna koppla upp sig mot landströmsanläggningar, om de saknar den tekniska utrustningen.

– Varje gång man ser på nya teknologier är det förbundet med en massa osäkerhet. Om det ska tas fram en lösning ska det vara den som flest möjliga fartyg kan använda, för då får vi den effekt vi hoppas på, säger CMP:s vd Barbara Scheel Agersnap till Berlingske.

Därför vill också Frank Jensen undersöka möjligheten att samarbeta med andra nordeuropeiska länder, för att sprida tekniken.

I nuläget finns det bara möjlighet att bygga en landströmsanläggning på Oceankajen och inte längs Langelinie, där kryssningsfartyg också lägger till. På sikt vill Frank Jensen därför arbeta för att bredda Langelinie-kajen, vilket vore förutsättningen för att kunna bygga en anläggning även där. (News Øresund)