Form/Design Center utökar verksamheten – och blickar över sundet med ny dansk vd

Dorte Bo Bojesen är sedan i höstas vd på Form/Design Center i Malmö. Foto: News Øresund – Jenny Andersson

När regeringen satte design och arkitektur på agendan med en ny politik inom området utsågs Form/Design Center i Malmö till nationell mötesplats i södra Sverige. Med nio miljoner kronor extra i bidrag utökas nu verksamheten med fler föreläsningar, workshops och samarbeten förutom de utställningar som ingår i det ursprungliga uppdraget. Dorte Bo Bojesen kom i höstas in som ny vd och vill gärna utnyttja sitt danska nätverk för att på sikt öka Form/Design Centers kopplingar över sundet.

En särskild mötesplats för arkitektur, form och design i södra Sverige. Så löd det nya uppdraget som Form/Design Center i Malmö fick i samband med regeringens budgetproposition för 2018. Med nio miljoner extra i budget under en treårsperiod görs nu flera satsningar.
– Vi ska ha tre ben framöver: utställningar, programformat och projektutveckling mot kultur, näring och hållbarhetsperspektivet. Utställningsverksamheten är Form/Design Centers DNA så det är främst program och projektutveckling som vi nu har växlat upp. Samtidigt är det också viktigt att vi kommunicerar vad vi gör – vi ska vara en plats för kunskapsutveckling, men även sprida kunskap. Vi har därför satsat på kommunikationsavdelningen, i relation till sociala media och i relation till att filma och streama det vi gör för att nå ut, säger vd Dorte Bo Bojesen.
Programsatsningen innebär bland annat fler föreläsningar, workshops samt speedatingformat och med projektutveckling satsar Form/Design Center på en ökad samverkan med andra aktörer i södra Sverige. Förändringarna kommer märkas även för besökarna.
– Ja, det är mitt mål överlag. Form/Design Center är också ett viktigt skyltfönster ut mot allmänheten. Det är unikt i Sverige och i Norden, det finns inget liknande, säger hon.

| Läs intervjun i pdf här |

Form/Design Center utökar verksamheten – och blickar över sundet med ny dansk vd

Form/Design Center finns på Hedmanska gården vid Lilla Torg i Malmö. Foto: News Øresund – Jenny Andersson

Det är på Hedmanska gården vid Lilla Torg i Malmö som Form/Design Center har sina lokaler. Fyra våningar med utställningar, butik, kafé och kontor. Det är nästan precis ett halvår sedan som Dorte Bo Bojesen började sitt nya uppdrag som vd för organisationen som drivs som en ideell förening. Men hon har en bakgrund i Sverige som är mycket längre än så. Hon började sin karriär på ett danskt textilföretag där hon arbetade i 12 år innan hon blev headhuntad till en tjänst som chefsdesigner på ett textilföretag i Borås. Därefter har hon även varit studierektor på Textilhögskolan i samma stad och arbetat på flera andra designföretag i Boråstrakten och i Skåne.
– För mig var det ett val. Jag måste utveckla mig både i mitt ledarskap och som designer i relation till tekniker, material och estetiken samt andra affärsmodeller och kulturer, säger hon.

Bara under en treårsperiod har hon varit tillbaka i Danmark sedan dess. Då arbetade hon på Designskolen i Köpenhamn, KADK, men bodde fortsatt i Skåne och pendlade över bron varje dag. Det har varit en röd tråd i hennes karriär att jobba med företag och organisationer som befinner sig i förändringsprocesser, men uppdraget på Form/Design Center skiljer sig något åt på ett annat sätt från de övriga.
– Utmaningen att jag inte har jobbat med politiken och i en offentlig organisation på det sättet. Det är ett helt annat uppdrag, men det samtidigt knyter ihop min erfarenhet från näringslivet och akademin och gör att jag kan ta med de kunskaperna och erfarenheten med in i verksamheten, säger hon.
När det gäller förändringsarbete betonar hon vikten av tid.
– Vi tänker ofta förändring, men vi glömmer bort förankring. Att låta saker ta tid, implementera, tid till förankring och tid till reflektion. Det handlar mycket om tajming.

Påverkar det en verksamhet att ta in någon från den andra sidan sundet?
– Det tror jag absolut. Det är viktigt att man tar tillvara de olika kvalitéer man har. Det kommer en annan dynamik in som är oerhört viktig. Man behöver ha öppenhet från respektive håll för att bemöta det och det beror också på hur förändringsbenägen din organisation är. Ska man jobba interregionalt får man ha en öppenhet och nyfikenhet på varandra och varför det finns skillnader, säger Dorte Bo Bojesen.
Hon tror till exempel att Form/Design Center kommer att ha nytta av att hon är dansk genom att också kunna utnyttja hennes nätverk i Danmark.

Dorte Bo Bojesen ser inte språket som en barriär och tänker inte själv på om hon läser eller lyssnar på svenska eller danska.
– Mitt första jobb i Sverige var på engelska så jag tog mig aldrig tid att lära mig svensk grammatik, det är på gehör. Det är fortfarande lite jobbigt och man har sin accent med sig hela tiden. Jag tror att det är samma för många som flyttat över sundet, man tar sig inte tiden att lära sig och tar sig fram tillräckligt bra ändå, säger hon och lägger till att det kan göra att man blir missförstådd eftersom man går miste om det subtila och detaljer i språket.
När det gäller skillnader mellan svensk och dansk affärskultur ser hon bland annat att man ibland i Sverige går kring en problematik istället för att gå direkt på den.
– Om du hade frågat mig för 19 år sedan hade jag nog tyckt att det var en större skillnad. Nu har jag anpassat mig till den svenska modellen och affärskulturen, hur man jobbar i en organisation. Det är klart att den stora skillnaden är den platta organisations- och konsensusstrukturen i Sverige. Det är lite mer hierarki i Danmark, säger hon och fortsätter:
– Jag brukar säga att man går från tanke, till hjärta, till ben. Man får en idé, känner efter och går till handling. Där känner jag att man i Sverige stannar mycket längre i hjärtat för att man har den här konsensuskulturen medan vi danskar är mycket mer handlingsorienterade och går rätt snabbt ner i benet. Nu sätter vi igång, får erfarenheter och kan sen justera. Där har jag ibland stått och stampat i Sverige, vi måste komma vidare och varit frustrerad. Nu har jag jobbat så länge och lärt mig. Om man hittar balansen kan det fungera, men det kräver att man har insikt, förståelse och respekt för att det finns olikheter och att man inte bara går in och kör på, säger hon.

Framöver vill Dorte Bo Bojesen gärna att Form/Design Center ska satsa mer på yngre generationer och att bland annat bidra till att man samarbetar mer mellan forskning, design och arkitektur och bryter ner gamla stuprörsstrukturer.
– Där ska vi vara brobyggare och mötesplats som stöttar upp kring mångfald, inkludering och hållbarhetsfrågor, säger hon och fortsätter:
– Vi vill gärna ut och nå barn och unga, vi håller på att ta fram en ambulerande verktygslåda. När det gäller hållbar konsumtion räcker det inte att vi börjar på gymnasial nivå, vi måste börja på förskolenivå, säger hon.

(News Øresund – Jenny Andersson)

 

Dorte Bo Bojesen
Aktuell: vd Form/Design Center
Tidigare: hon kommer närmast från en roll som designchef för textilföretaget Svensson och har tidigare bland annat varit studierektor vid Borås Textilhögskola och KADK.

Form/Design Center
Verksamheten är inriktad mot arkitektur, design och konsthantverk med utställningar, workshops, butik och kafé i lokalerna på Hedmanska gården vid Lilla Torg i Malmö. Form/Design Center drivs av den ideella föreningen Svensk Form Syd med stöd från Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd. Under tre år har verksamheten ett särskilt stöd i form av nio miljoner kronor inom ramen för den nya politiken Gestaltad livsmiljö. Form/Design Center är då utsedd till särskild nod för sina fokusområden i södra Sverige.