15 200 pendlar dagligen över Öresund – nytt fall under 2014

TREND: Begynnande ökning i pendlingen kan skönjas

15 200 personer pendlade till ett arbete på andra sidan Öresund under 2014 enligt Øresundsinstituttets beräkningar som baseras på statistik från Örestat. Huvuddelen (93%) pendlar från Skåne till Själland. Även om pendlingen fortsatt falla kan det spåras en vändning i de senaste siffrorna. Den kvartalsvisa pendlingsstatistiken från Örestat, som täcker pendlingen från Sverige till Danmark, visar att fallet i antalet pendlare minskat under loppet av 2014.

Øresundsinstituttets bedömning: Den pågående uppgången för dansk konjunktur med stigande sysselsättning kommer också att ge utrymme för fler svenskar på den danska arbetsmarknaden. Vår bedömning är att konjunkturuppgången ger ett mera balanserat förlopp och inte så kraftig ökning av pendlingen som vi kunde uppleva under högkonjunktursåren strax innan finanskrisen.

Øresundsinstituttet har nedjusteret sit skøn for pendlingen over Øresund i 2014 med 900 personer. Det ændrede skøn skyldes dels, at der er offentliggjort officielle tal for øresundspendlingen i 2013 og dels, at der er taget anden kilde i brug til beregning af skønnet for 2014. Det nyligt offentliggjorte officielle tal for øresundspendlingen fra Ørestat er knapt 300 personer lavere end det skøn for 2013, som Øresundsinstituttet tidligere havde beregnet. Samtidig har Øresundsinstituttet ændret kilde til beregning af skønnet for pendlingen i de år, hvor der endnu ikke foreligger officielle årstal. Øresundsinstituttet anvender nu den kvartalsvise pendlingsstatistik fra Ørestat som kilde til beregning af skøn for pendlingen. Tidligere blev salg af pendlerkort til Øresundstog samt antal passagerer foretaget på en Pendleraftale på Øresundsbron anvendt som indikator for pendlingsudviklingen de seneste år.

Øresundspendlingen blev ramt hårdt af finanskrisen og faldt mere end den indenlandske pendling i Danmark efter finanskrisen. Den større konjunkturfølsomhed i pendlingen over Sundet skyldes primært, at mange svenskere fik job i de mest konjunkturfølsomme erhverv under højkonjunkturen, fx. i detailhandelen og derfor mistede deres job, da den økonomiske nedtur satte ind. Især de unge svenske pendlere er blevet ramt af krisen. I alt faldt antallet unge svenske pendlere mellem 16 og 24 år med 70 procent mellem 2007 og 2013.

En anden årsag til den faldende pendling er, at en del danskere har valgt at flytte tilbage fra Skåne til Danmark i årene efter finanskrisen som følge af de lavere boligpriser i Danmark. Selvom der i dag bor næsten lige så mange danskere i Skåne som før krisen, så er der flere børn og færre i den arbejdsføre alder blandt danskerne i Skåne og derfor også færre, der pendler til et job på den danske side af Sundet.

Dagligt antal pendlare över Öresund via Öresundsbron och Helsingborg-Helsingör färjorna

Diagram pendling over Oresund SE

Dagligt antal pendlare över Öresund på Öresundsbron och Helsingör-Helsingborg färjorna
0 Från Själland till Skåne Från Skåne till Själland Totalt
1997 166 2 130 2 296
1998 188 2 365 2 553
1999 204 2 584 2 788
2000 281 3 010 3 291
2001 539 3 751 4 290
2002 533 4 697 5 230
2003 536 5 683 6 219
2004 692 7 160 7 852
2005 734 8 783 9 517
2006 750 12 744 13 494
2007 623 17 890 18 513
2008 708 19 097 19 805
2009 633 18 387 19 020
2010 712 17 702 18 414
2011 827 16 226 17 053
2012 923 15 125 16 048
2013 15509
2014 15200

Källa: För 2014 Øresundsinstituttets beräkningar på basis av kvartalsvis data Örestat. För 1997-2012 Örestats gränsregionala pendlingsstatistik.

De unga pendlarna blev 60 procent färre under loppet av krisåren 2008-2013

De unga svenskarna (16-24 år) tillhör de öresundspendlare som drabbades hårdast av krisen, men även de som tidigast märker konjunkturväxlingen på den danska arbetsmarknaden. Under lågkonjunkturen klarade sig unga svenskar sämre på den danska arbetsmarknaden än de unga danskarna. Mellan 2007 och 2013 minskade antalet unga svenskar som arbetade i Danmark med 60 procent. Redan under 2013 började dock kurvan för de unga skånska öresundspendlarna att vända uppåt igen.

Malmös unga drabbades hårt

Under 2007, då pendlingen var som högst, arbetade 1 927 unga malmöbor i Danmark. Förra året hade antalet sjunkit till 830. Malmö drabbades därför hårt när så många unga svenskar tappade fotfästet på den danska arbetsmarknaden.

Pendlare 16-24 år som andel av samtliga pendlare, samt det totala antalet pendlare över Öresundsbron och HH-färjorna fördelat på åldersgrupper

Diagram2_pendling_SE

De unga svenskarna drabbades hårt av krisen men har återigen börjat återvända till den danska arbetsmarknaden.

Pendlare 16-24 år som andel av samtliga pendlare, samt det totala antalet pendlare över Öresundsbron och HH-färjorna fördelat på åldersgrupper
 0 Pendlare 16-24 år Övriga öresundspendlare Pendlare 16-24 år andel av total
1997 201 1929 9%
1998 229 2136 10%
1999 251 2333 10%
2000 305 2705 10%
2001 400 3351 11%
2002 517 4180 11%
2003 671 5012 12%
2004 918 6242 13%
2005 1063 7720 12%
2006 1942 10802 15%
2007 3056 14834 17%
2008 3063 16034 16%
2009 2377 16010 13%
2010 1904 15798 11%
2011 1432 14794 9%
2012 1090 14035 7%
2013 1315 13164 9%

Källa: Øresundsinstituttets beräkningar på data från Ørestat

Karta3_commuters_webb

Karta4_commuters_webb

Boendekommun för öresundspendlarna och deras andel av befolkningen
0 Antal pendlare, 2012 Andel av befolkningen i %
Malmö 8913 2,90%
Vellinge 634 1,89%
Skurup 196 1,31%
Svedala 245 1,23%
Burlöv 204 1,20%
Bjuv 167 1,12%
Helsingborg 1407 1,07%
Trelleborg 403 0,95%
Staffanstorp 201 0,89%
Lomma 195 0,87%
Landskrona 355 0,83%
Örkelljunga 80 0,83%
Höör 116 0,75%
Åstorp 100 0,68%
Lund 747 0,66%
Klippan 108 0,65%
Sjöbo 111 0,61%
Perstorp 42 0,59%
Svalöv 77 0,58%
Kävlinge 142 0,48%
Eslöv 152 0,48%
Höganäs 94 0,38%
Ystad 94 0,33%
Hörby 46 0,31%
Ängelholm 75 0,19%
Båstad 26 0,18%
Simrishamn 34 0,18%
Tomelilla 20 0,15%
Hässleholm 73 0,15%
Dragör 17 0,12%
Helsingör 61 0,10%
Gentofte 66 0,09%
Osby 10 0,08%
Hörsholm 18 0,07%
Frederiksberg 73 0,07%
Köpenhamn 377 0,07%
Fredensborg 23 0,06%
Kristianstad 46 0,06%
Tårnby 23 0,06%
Rudersdal 27 0,05%
Bromölla 6 0,05%
Lyngby-Tårbäk 26 0,05%
Östra Göinge 6 0,04%
Gladsaxe 21 0,03%
Roskilde 26 0,03%
Solröd 6 0,03%
Vallensbäk 4 0,03%
Ballerup 13 0,03%
Furesö 10 0,03%
Alleröd 6 0,02%
Höje-Tåstrup 12 0,02%
Egedal 10 0,02%
Ishöj 5 0,02%
Faxe 8 0,02%
Herlev 6 0,02%
Hilleröd 10 0,02%
Albertslund 5 0,02%
Gribskov 7 0,02%
Greve 8 0,02%
Glostrup 3 0,01%
Lejre 3 0,01%
Rödovre 4 0,01%
Köge 6 0,01%
Holbäk 7 0,01%
Stevns 2 0,01%
Frederikssund 4 0,01%
Bröndby 3 0,01%
Hvidovre 4 0,01%
Bornholm 3 0,01%
Sorö 2 0,01%
Odsherred 2 0,01%
Ringsted 2 0,01%
Slagelse 4 0,01%
Kalundborg 2 0,00%
Guldborgsund 2 0,00%
Halsnäs 1 0,00%
Nästved 1 0,00%
Lolland 0 0,00%
Vordingborg 0 0,00%

Källa: Øresundsinstituttets beräkningar på data från Ørestat

Arbetskommun för öresundspendlarna och deras andel av befolkningen
 0 Antal pendlare, 2012 Andel av de sysselsatta i %
Tårnby 1916 7,4%
Helsingör 937 4,1%
Köpenhamn 6489 1,8%
Hvidovre 467 1,8%
Dragör 47 1,6%
Bröndby 365 1,6%
Fredensborg 149 1,2%
Glostrup 248 1,2%
Frederiksberg 481 1,2%
Gladsaxe 451 1,2%
Ballerup 475 1,2%
Albertslund 224 1,1%
Höje-Tåstrup 324 1,1%
Vallensbäk 45 1,0%
Rudersdal 254 1,0%
Herlev 192 1,0%
Lyngby-Tårbäk 301 1,0%
Hörsholm 87 0,9%
Ishöj 79 0,9%
Gentofte 343 0,9%
Rödovre 146 0,9%
Alleröd 121 0,8%
Hilleröd 214 0,8%
Greve 104 0,6%
Furesö 72 0,6%
Solröd 24 0,4%
Roskilde 164 0,4%
Egedal 40 0,4%
Gribskov 42 0,3%
Malmö 478 0,3%
Köge 63 0,3%
Lund 165 0,2%
Frederikssund 37 0,2%
Svedala 16 0,2%
Lejre 16 0,2%
Bjuv 10 0,2%
Halsnäs 17 0,2%
Helsingborg 132 0,2%
Stevns 9 0,2%
Sorö 17 0,1%
Faxe 17 0,1%
Båstad 9 0,1%
Kristianstad 44 0,1%
Ringsted 17 0,1%
Lomma 6 0,1%
Vordingborg 16 0,1%
Odsherred 10 0,1%
Kalundborg 15 0,1%
Landskrona 12 0,1%
Nästved 23 0,1%
Höganäs 6 0,1%
Slagelse 22 0,1%
Holbäk 17 0,1%
Perstorp 2 0,1%
Eslöv 7 0,1%
Burlöv 5 0,1%
Bornholm 10 0,1%
Vellinge 5 0,1%
Lolland 8 0,0%
Guldborgsund 10 0,0%
Ystad 5 0,0%
Kävlinge 3 0,0%
Trelleborg 5 0,0%
Ängelholm 6 0,0%
Åstorp 2 0,0%
Svalöv 1 0,0%
Skurup 1 0,0%
Höör 1 0,0%
Hässleholm 2 0,0%
Staffanstorp 0 0,0%
Östra Göinge 0 0,0%
Örkelljunga 0 0,0%
Sjöbo 0 0,0%
Hörby 0 0,0%
Tomelilla 0 0,0%
Bromölla 0 0,0%
Osby 0 0,0%
Klippan 0 0,0%
Simrishamn 0 0,0%

Källa: Øresundsinstituttets beräkningar på data från Ørestat

OM DEN ANVÄNDA STATISTIKEN

Örestat offentliggör den officiella statistiken för antalet pendlare över Öresund. Statistiken utarbetas genom en sammankoppling av den danska registerbaserade arbetskraftsstatistiken (RAS) och den motsvarande svenska registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). RAS och RAMS mäter befolkningens tillknytning till arbetsmarknaden under november. Statistiken följer, i största möjliga utsträckning, ILOs riktningslinjer för klassifikation av befolkningens tillknytning till arbetsmarknaden (ICSE). Statistiken avser endast anställda löntagare, vilket innebär att enskilda näringsidkare och medhjälpande makar inte ingår. Det bedöms dock inte ha någon större påverkan på öresundspendlingen då en enskild näringsidkare oftast har sitt företag i bosättningslandet, och resor över Öresund kommer då vara tjänsteresor snarare än pendlingsresor mellan bostad och arbetsplats. Den officiella pendlingsstatistiken offentliggörs på årsbasis ungefär 18 månader efter årets slut.

Örestat offentliggör både statistik för antal pendlare och övriga inkomsttagare. Pendlare är personer som bor på ena sidan av Öresund och har sin huvudsakliga sysselsättning (under november) på den andra sidan av Öresund. Inkomsttagare är personer som har ett extrajobb eller som under året har haft intäkter i det andra landet. I ovanstående text och tabeller visas endast antalet pendlare, med syftet att visa ett tal som är jämförbart med de nationella danska och svenska beräkningar av pendlare.

Örestat offentliggör dessutom en kvartalsvis pendlingsstatistik för pendlarna från Sverige till Danmark. Statistiken har offentliggjorts sedan 1:a kvartalet 2012. Källorna till statistiken är den danska och svenska statistiken om sysselsättningen för de anställda samt befolkningsstatistiken. Personer med en inkomst på minst 10 000 kronor och med minst 75 arbetstimmar under loppet av ett kvartal ingår i statistiken. Statistiken ligger nivåmässigt cirka 500 personer under den officiella pendlingsstatistiken för 2012. Statistiken offentliggörs ungefär ett halvår efter kvartalets slut och är därför mer aktuell men även mindre detaljerad än den årliga statistiken.

Øresundsinstituttet har på bakgrund av utvecklingen i försäljning av månadskort till Öresundstågen samt antal bilpassager över Öresundsbron med Brobizz på ett pendlarkontrakt, beräknat antal pendlare för 2013 och 2014. Metoden har historiskt visat sig vara en relativt stabil indikator för pendlingsutvecklingen.