FAKTA: Flyttmönster över Öresund

FLYTTNING. 2018 flyttade 1 870 personer från Skåne till Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden), och 1 522 personer flyttade från Östdanmark till Skåne. 2007 var det år flest flyttade över sundet, därefter sjönk antalet flyttar markant. Under senare år har flyttmönstren stabiliserats, och sedan 2014 har antalet personer som flyttar över Öresund varit omkring 3 500 per år.

Denna faktaartikel uppdateras årligen.
Läs mer i vår analys, Flyttmönster över Öresund

Flyttmönstren över Öresund har haft tre stora trendbrott under 2000-talet. Det första kom redan år 2000, då bron invigdes och antalet personer som flyttade över Öresund ökade kraftigt. Nästa trendbrott kom 2010, då vände flyttströmmarna och det var för första gången fler som flyttade från Skåne till Östdanmark än tvärtom. 2018 skedde ett nytt trendbrott då fler svenska än danska medborgare flyttade från Skåne till Östdanmark. Enligt den senast tillgängliga statistiken bor det drygt 20 000 personer i Skåne som är födda i Danmark och mer än 10 000 personer i Östdanmark som är födda i Skåne.

Köpenhamn och Malmö dominerar flyttstatistiken
Öresundsregionens två största kommuner är de flest flyttar både till och från. Bland de 1 522 personer som flyttade från Östdanmark till Skåne år 2018 bosatte sig 922 personer i Malmö. Bland de 1 870 personer som flyttade från Skåne till Östdanmark samma år slog 728 personer ner bopålarna i Köpenhamn.

Köpenhamns och sydvästra Skånes dominans är inte lika stark i de norra delarna av Öresund. Bland de som flyttade från Nordsjælland till Skåne flyttade 49 procent till sydvästra Skåne och 34 procent till nordvästra Skåne. Bland de från Köpenhamn och Köpenhamns omnejd, som flyttade till Skåne var det 83 procent som flyttade till sydvästra Skåne och bara 12 procent som flyttade till nordvästra Skåne. De nordvästra delarna av Skåne, med Helsingborg i centrum, är alltså̊ ett betydligt vanligare mål för de som flyttar från den norra delen av Östdanmark.

Fördelningen är liknande för personer som flyttar i motsatt riktning. Bland de som flyttade från sydvästra Skåne till Östdanmark flyttade 75 procent till Köpenhamn och Köpenhamns omnejd, och bara 9 procent till Nordsjælland. Bland de som flyttade från nordvästra Skåne till Danmark flyttade 56 procent till Köpenhamn eller Köpenhamns omnejd, och 25 procent flyttade till nordsjælland.

Unga flyttar mest
Nära hälften av de som flyttar över Öresund, oavsett riktning, är mellan 20 och 34 år. Under senare år har andelen barn ökat bland de som flyttar från Skåne till Östdanmark. En möjlig förklaring till denna utveckling är att många av de unga vuxna som flyttade till Skåne utan barn under åren före den förra finanskrisen återvänt till Danmark efter att familjen fått barn. Det är väldigt få personer över 65 år som flyttar över Öresund.


Nedan följer följande diagram och tabeller:

  • Diagram: Antal personer som flyttar över Öresund
  • Diagram: Antal danskar och svenskar som bor på andra sidan sundet
  • Tabell: Vanligaste kommuner att flytta till och från (2018)
  • Diagram: Åldersfördelning för personer som flyttar över sundet (2018)
  • Tabell: Antal personer som flyttar över Öresund
  • Tabell: Antal personer som flyttar från Skåne till Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) efter nationalitet
  • Tabell: Antal personer som flyttar från Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) till Skåne efter nationalitet

Antal personer som flyttar över Öresund

Från Skåne till Östdanmark Från Östdanmark till Skåne Totalt
1998 711 553 1264
1999 641 630 1271
2000 665 1157 1822
2001 700 1568 2268
2002 814 2214 3028
2003 1032 2652 3684
2004 1371 2875 4246
2005 1528 3102 4630
2006 1514 4284 5798
2007 2062 4360 6422
2008 2524 3356 5880
2009 2923 3234 6157
2010 2979 2727 5706
2011 2775 2308 5083
2012 2551 1876 4427
2013 2764 1713 4477
2014 2326 1334 3660
2015 1950 1322 3272
2016 2041 1419 3460
2017 2129 1386 3515
2018 1870 1522 3392

Antal personer som flyttar från Skåne till Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) efter nationalitet

Danskar Svenskar Övriga Totalt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326
2015 1208 554 188 1950
2016 1165 690 186 2041
2017 1047 916 166 2129
2018 837 854 179 1870

Antal personer som flyttar från Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) till Skåne efter nationalitet

Danskar Svenskar Övriga Totalt
1998 302 214 37 553
1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334
2015 833 331 158 1332
2016 893 341 185 1419
2017 762 429 195 1386
2018 844 430 248 1522

Om statistiken

Nationalitet definieras i ovanstående tabeller som medborgarskap. De personer som har dubbelt medborgarskap räknas i statistiken som svenska. Digram och tabeller uppdateras årligen. Källor: Örestat, SCB och Danmarks Statistik.