Energiministrar från hela världen kommer till Greater Copenhagen nästa vecka

Under tisdagen håller Sveriges samordnings- och energiminister, Ibrahim Baylan, i det årliga nordiska energiministermötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nästa vecka kommer energiministrar från Norden, EU och G20-länderna besöka konferensen Nordic Clean Energy Week, som hålls i Köpenhamn, Malmö och Lund.

Energifrågor kommer stå högt på dagordningen i Greater Copenhagen när konferensen Nordic Clean Energy Week startar på måndag. Konferensen sätter fokus på hur man främjar användningen och utvecklingen av gröna energilösningar.

Sverige har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018 och under tisdagen håller Sveriges samordnings- och energiminister, Ibrahim Baylan, i det årliga nordiska energiministermötet.

– Det nordiska energipolitiska samarbetet har en lång tradition och har utvecklats positivt under de senaste åren, inte minst genom den gemensamma nordiska elmarknaden. Samarbetet inom nordisk energiforskning är också viktigt. Vi går nu vidare och stärker dessa samarbeten, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

”Programmet fokuserar på fördjupning av det nordiska energisamarbetet, främst inom elmarknad, energiforskning, förnybar energi och energieffektivisering. Energiministrarna ska också diskutera aktuella frågor med koppling till EU:s Energiunion”, skriver den svenska regeringen i pressmeddelandet. (News Øresund)