Danska regionpolitiker får inte längre vara ordförande i Greater Copenhagen Committee

I januari publicerade Danmarks näringslivsminister Rasmus Jarlov en kungörelse om hur den nya danska erhvervsfremmeloven ska tillämpas när det gäller gränsregionalt och internationellt samarbete. Den anger bland annat att danska regionrådsmedlemmar, politiker, inte får inneha ordförandeskapet i gränsöverskridande partnerskap som Greater Copenhagen Committee.

Kungörelsen säger att de danska regionerna även i fortsättningen i partnerskap får medverka till utformning och planläggning av gränsöverskridande samarbetsavtal över landgränserna där det ingår arbete med näringsliv och turism. Regionerna får dock inte självständigt ingå sådana avtal med angränsande länders myndigheter. Enligt kungörelsen finns tre tydliga begränsningar av de danska regionernas löpande deltagande i partnerskap som Greater Copenhagen Committee:

  • De danska regionrådsmedlemmarna får inte delta i behandling eller beslut av konkreta frågor som gäller näringslivsfrämjande arbete inklusive turism.
  • De danska regionerna får inte delta i eller finansiera gränsöverskridande och internationella aktiviteter med inriktning mot näringsliv och turism.
  • Regionrådsmedlemmar får inte ha ordförandeposten i gränsöverskridande partnerskap som Greater Copenhagen Committee. (News Øresund)