Danska regeringen vill skapa nytt forskningscenter för digitala teknologier

Danmarks forskningsminister Tommy Ahlers (Venstre) vill satsa mer på digitala teknologier, bland annat inom life science. Foto: Kim Vadskær

300 miljoner danska kronor från den danska forskningsreserven för 2019 avsätts för forskning inom artificiell intelligens. Av dem ska 220 miljoner gå till strategisk forskning om nya teknologiska möjligheter inom bio- och life science, materialutveckling och produktionsteknologi och -system. Det skriver Danmarks forskningsminister Tommy Ahlers (Venstre) i ett pressmeddelande.

100 av dessa 220 miljoner ska i sin tur gå till att inrätta ett nytt nationellt center för forskning inom digitala teknologier. Det ska bli ett gemensamt, gränsöverskridande center, där de danska lärosätena samverkar.

Satsningen på 300 miljoner kronor är en markant ökning jämfört med i fjol, då 160 miljoner danska kronor i forskningsreserven öronmärktes för forskning om nya teknologiska möjligheter. (News Øresund)