Danmark startar under 2019 två utredningar om en bro över Kattegatt

En fast förbindelse över Kattegatt skulle mer än halvera restiden mellan Köpenhamn/Malmö och Aarhus. Karta: News Øresund

Redan under 2019 inleds två förundersökningar om att bygga en bro över Kattegatt som skulle minska restiden mellan Köpenhamn och Aarhus till en timme. Det är innebörden av en överenskommelse mellan den borgerliga danska regeringen och Dansk Folkeparti om att avsätta 60 miljoner danska kronor till att dels utreda förutsättningarna för en renodlad vägförbindelse, dels förutsättningarna för en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse. Det skriver Transport- Bygnings- og Boligministeriet i ett pressmeddelande.

– En fast förbindelse över Kattegatt bidrar till att binda Danmark tätare samman. Trafikanter mellan Jylland och Själland kommer att kunna spara upp till 1,5 timmars bilkörning beroende var de är på väg till och från, säger Danmarks transportminister Ole Birk Olesen (L) i en kommentar.

Transportministern förordade redan i början av 2018 en ren vägförbindelse som enligt en rapport som ministeriet tagit fram skulle kosta omkring 58 miljarder danska kronor att bygga och som skulle kunna återbetalas på 32 år med trafikavgifter utan statliga investeringspengar. En kombinerad väg- och tågförbindelse, som oppositionen förordar, skulle enligt rapporten kosta 124 miljarder danska kronor och kräva 42 miljarder kronor ur den danska statens infrastrukturbudget.

Redan i mars 2018 gjordes en första överenskommelse mellan regeringen och Dansk Folkeparti om att på nytt utreda en fast förbindelse över Kattegatt. Nu i december har de sedan gått vidare och kommit överens om att ta 60 miljoner ur statsbudgeten för att påbörja utredningarna under 2019. Målet är att utredningarna ska vara klara under 2021 och att man därefter påbörjar en så kallad VVM-undersökning för att ta fram ett definitivt beslutsunderlag. (News Øresund)