Brist på bostäder i Skånes kommuner enligt rapport från Länsstyrelsen

Det finns ett underskott på bostäder i de skånska kommunerna visar Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsrapport. Foto: News Øresund

Länsstyrelsen i Skåne konstaterar i sin årliga analys att det råder obalans på den skånska bostadsmarknaden. Samtliga 33 kommuner upplever att efterfrågan är större än utbudet av bostäder i någon del av kommunen.

Det finns ett underskott på bostäder i alla skånska kommuner, definierat som att efterfrågan är större än utbudet av bostäder i någon del av kommunen. Det visar Länsstyrelsen i Skånes årliga bostadsmarknadsanalys som de gör på uppdrag av regeringen där samtliga 33 skånska kommuner tillfrågas om läget på bostadsmarknaden i deras kommun. Sett till kommunen som helhet uppger fem kommuner att det råder balans på bostadsmarknaden, det är lika många som förra året. Kommunerna är: Helsingborg, Simrishamn, Ystad, Ängelholm och Örkelljunga. Sammantaget spår 22 kommuner i Skåne ett underskott på bostäder i kommunen som helhet om tre år.

Rapporten visar att det finns en stor brist på billiga hyresrätter och att situationen är svår för många grupper trots att det byggs fler bostäder.

– Att det byggs så mycket i alla kommuner i Skåne är glädjande. Men det räcker inte, många utmaningar kvarstår för att uppnå målet om en bostad för alla. För många kommuninvånare är problemet att de inte blir godkända på bostadsmarknaden och därmed inte får någon bostad. Många äldre och funktionshindrade får inte heller en bostad, trots beslut om särskilt boende, säger länsöverdirektör Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Skåne, i ett pressmeddelande.

(News Øresund)