Øresundsinstituttet deltar i fyra debatter och medverkar i Sveriges Radio från Folkemødet på Bornholm

Øresundsinstituttet och News Øresund är på plats under Folkemødet och Almedalsveckan

Liksom under tidigare år är Øresundsinstituttet med vid Folkemødet i Allinge på Bornholm den 14-17 juni och under Almedalsveckan i Visby på Gotland 1-8 juli. Vi rapporterar via News Øresund och deltar dessutom som talare och experter eller som moderatorer i samband med arrangemang som berör Greater Copenhagen, Danmark-Sverige eller Norden.

På Folkemødet är vi med som deltagare i tre debatter, som moderator vid en debatt och medverkar live från Bornholm två gånger i Sveriges Radio. Här nedan kan du se vid vilka arrangemang Øresundsinstituttet medverkar från  Folkemødet. Vi återkommer i ett senare utskick med Almedalsveckans program.

Folkemødet bildades 2011 med inspiration från Almedalsveckan men är kortare, folkligare och arrangeras under enklare former i byn Allinge på Bornholm med start nu på torsdag. Tempot är högre med flera partiledartal varje dag och mötet avslutas på söndag. Folkemødet väntas samla fler än 100 000 människor som kan ta del av cirka 3 000 events.

Klicka här för att läsa mer om Folkemødet

Här medverkar Øresundsinstituttet på Folkemødet

Torsdagen den 14 juni, ca. 07.40
Johan Wessman
 medverkar direkt från Folkemødet i Sveriges Radio Malmöhus.

Torsdagen den 14 juni, 14.45-15.45
Plats: C2 – Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd
Anna Palmehag deltar i debatten:
Mobilitet i Norden og i verden
De nordiske lande låner hinanden ambitiøse studerende og arbejdskraft på tværs af grænse og tiltrækker dygtige folk fra resten af verden. Mulighederne for mobilitet er gode, og de nordiske lande samarbejder for at forbedre det. Men der er mentale barrierer, der skal overvindes for at turde tage springet. Det skal vi høre mere om. Og så ser vi nærmere på, hvad Nordisk Ministerråd gør for at brande Norden, hvad industrien i Danmark gør for at brande Danmark. Samt hvad der gøres for at hjælpe, når folk forfølger drømmen om et nyt studie eller arbejde i et andet land i Norden.
Deltagere:
Morten Fabricius Meyer, Projektleder, Foreningerne Nordens Forbund
Tobias Grut, Brand Manager, Nordisk Ministerråd
Linda D. Wendelboe, Chef, DI Global Talent
Arrangør: Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd, Foreningerne Nordens Forbund

Fredagen den 15 juni, eftermiddag
Thea Wiborg deltar när Sveriges Radio Studio Ett sänder direkt från Folkemødet.

Fredagen den 15 juni, 15.00–15.45
Plats: Teltet “Vi forbinder Danmark og Europa”, Ydermolen, G14
Johan Wessman deltar i debatten:
Infrastruktur: (Hvordan) arbejder Danmark og Sverige sammen?
Til den netop afholdte konference Fehmarnbelt Days 2018 blev det slået fast, at EU-landene arbejder for lidt og for dårligt sammen på transportområdet. Blikket rettes ofte kun til egen landegrænse og det forsinker den modernisering af infrastrukturen, der er nødvendig, for et bedre forbundet og mere konkurrencedygtigt EU. Dansk Transportminister Ole Birk Olesen og medlem af Sveriges Riksdags trafikudvalg Rikard Larsson giver en status på det eksisterende samarbejde på tværs af Øresund. Eksisterer det? Fungerer det? Hvor kan det gøres bedre? De to politikere diskuterer hernæst, hvordan Danmark og Sverige bør arbejde sammen for at imødekomme fremtidens infrastrukturbehov. Moderator Jakob Illeborg og direktør for Øresundsinstituttet Johan Wessman skeler i denne forbindelse blandt andet til anbefalingerne i OECDs nylige rapport om Vestskandinavien som megaregion.
Medvirkende:
Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister, Danmark
Rikard Larsson (S), riksdagsledamot, Trafikutskottet, Sverige
Kaj V. Holm, vice VD och finansdirektör, Øresundsbro Konsortiet
Jakob Illeborg, moderator, journalist, Danmarks Radio
Arrangør: Øresundsbro Konsortiet

Fredagen den 15 juni, 17.45
Plats: Sverigesvej Debattelt
Thea Wiborg är moderator vid paneldebatten:
Skandinavisk samarbejde i en Brexit tid – hvad er gevinsten?
EU er altid til debat. Hvad er fordelene og hvad er ulemperne? Briterne har taget deres valg, Frankrig og Tyskland ligeså. Men hvad gør vi i Skandinavien? Analyser og erfaring viser, at der er vækst og arbejdspladser at hente på tættere samarbejde. Alligevel lader det til at halte med initiativer, som går på tværs af landegrænser. Hvad holder os tilbage? Kan vi klare at stå alene? Og hvad kan drive samarbejdet fremad? Næstformand i Europabevægelsen, Jens Kristian Lütken, indleder med sin vision for Øresundsregionen som den fremmeste grænseregion i EU. På scenen får han følgeskab af politikere, brancherepræsentanter og EU-organisationer. Sammen vil de diskutere fremtid, udfordringer og muligheder for samarbejde i Skandinavien. Debatten arrangeres af Interreg ÖKS, som medfinansierer samarbejde mellem danskere, svenskere og nordmænd med 127 millioner euro fra EU i perioden 2014-2020. Efter diskussionen kan du møde en rådgiver og høre mere om dine muligheder for at søge finansiering.
Deltagere:
Jeppe Grønholt-Pedersen, Kontorchef, Københavns Kommune
Anne Marie Damgaard, Projektleder, Smart Citities Accelerator/DTU
Egon Bo, Politiker, Liberal Alliance/Region Sjælland
Vilmer Andersen, Politiker, Vänsterpartiet/Region Skåne
Jens-Kristian Lütken, Næstformand i Europabevægelsen, Venstre
Poul Erik Lauridsen, Direktør, Gate21
Petter Hartman, Direktør, Medicon Valley Alliance
Christina Høg Guldberg, Projektansvarlig, Helsingør Kommune
Arrangør: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lördagen den 16 juni, 10:30-11:30
Plats: G9 – Greater Copenhagen
Britt Andresen deltar i debatten:
Trafik på tværs af Greater Copenhagen – nye forbindelser og nem kollektiv trafik”
Greater Copenhagen & Skåne Committee är eniga om den långsiktiga visionen för Greater Copenhagen – det får maximalt ta en timme att ta sig till Malmö eller Köpenhamn från en given punkt i geografin med tåg som huvudsakligt transportmedel. Kom och lyssna på ett samtal med representanter från Greater Copenhagen-samarbetet och svensk nationell nivå om vad som krävs för att vi ska uppnå vår vision. Vilken roll kommer Fehmarn Bält-förbindelsen och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör att spela? Och vad händer när vi uppnår vår vision om en gränslös kollektivtrafik på tvärs av Greater Copenhagen?
Deltagere:
Martin Baden, Næstformand i Region Hovedstadens Trafikudvalg, Region Hovedstaden
Rikard Larsson, Riksdagsledamot och medlem i svenska trafikutskottet, Riksdagen
Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Heino Knudsen, Regionrådsformand, Region Sjælland
Holger Schou Rasmussen, Borgmester, Lolland Kommune
Ulrika Geeraedts, Moderator, Region Skåne
Arrangør: Greater Copenhagen