50 000 danskar vill att Danmark inför en klimatlag

Att Danmark ska satsa på utveckling av hållbara lösningar är en av de sex punkterna i förslaget om en ny klimatlag. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Efter att ett medborgarförslag om en ny dansk klimatlag fått 50 000 underskrifter måste nu Folketinget ta ställning till det. Oppositionen ställer sig positiv till förslaget som bland annat innehåller krav på femåriga delmål, att klimathänsyn ska integreras i alla politiska frågor och att Danmark ska vara en pådrivare i den internationella klimatpolitiken. Det skriver DR Nyheder.

Initiativtagare till förslaget om klimatlagen är en 92-gruppen, ett samarbete kring hållbar utveckling mellan 24 danska miljö- och utvecklingsorganisationer. Det har alltså sedan fått 50 000 underskrifter av röstberättigade danskar, vilket innebär att Folketinget tar upp det som ett lagförslag.

Hur regeringen ställer sig till frågan är oklar, då DR Nyheder inte fått några kommentarer från vare sig energi- och klimatministern eller stödpartiet Dansk Folkepartis talesperson i klimatfrågan. Samtliga partier i oppositionen är däremot positiva till förslaget, och önskar att det ska behandlas av Folketinget redan före valet, som ska hållas senast den 17 juni i år. (News Øresund)

Fakta: Sex punkter i förslaget till ny dansk klimatlag

  1. Danmark ska uppfylla sina förpliktelser för att nå målen i Parisavtalet.
  2. Det ska sättas upp femåriga delmål för minst 15 år framöver.
  3. Klimathänsyn ska integreras i andra politikområden.
  4. Klimatrådet, ett oberoende, rådgivande expertorgan, ska stärkas och garanteras oberoende.
  5. Danmark ska satsa på utveckling av hållbara lösningar.
  6. Danmark ska vara pådrivande i den internationella klimatpolitiken.