Tempo Øresund: möt Martin Bender, VisitSydsjælland-Møn, och Jan-Henrik Nilsson, Lunds universitet

I dagens kunskapssamhälle är tid en viktig faktor för framgång. Inte sällan associeras snabbhet med produktivitet. Hur förändras vi människor, våra arbetsplatser och företag men också våra städer av temposkiftet och de ökade kraven på tillgänglighet? Men det finns också behov för de långa processerna när samhälle och näringsliv utvecklas. 

Möt två av talarna under temat ”Det fysiska rummet: tid och nytta”:

Bender_Nilsson_Tempo

Lugnet som turistmål

Från Eurovisiondirektör i Köpenhamn till att sälja in lantliga öar. Martin Bender, är ny direktör för VisitSydsjælland-Møn. På konferensen berättar han hur de marknadsför utkantens lugn med stränder, herrgårdar och naturupplevelser, men även hur efterfrågan ändras när allt fler söker en aktiv semester.

Långsamma destinationer för hållbar turism? 

Slow food och slow cities är begrepp som börjat användas för att beskriva vissa typer av turismupplevelser och turismdestinationer. Men vad betyder de egentligen? Varifrån kommer tankegångarna och i vilka sammanhang har de utvecklats? Begreppen har ofta kopplats samman med ekoturism och hållbar turismutveckling. Hur ser denna relation ut och vad betyder långsamhet i det här sammanhanget? Detta är några av de frågeställningar som tas upp av Jan-Henrik Nilsson, lektor på Lunds universitet.

Fler talare på programmet:

Den ständigt uppkopplade staden som varumärke. Han ser staden som en modern plattform som vänder utmaningar till möjligheter. Joakim Jardenberg, internetchef på Helsingborgs stad, visar hur Helsingborg bland annat erbjuder fri wifi för att ge medborgarna, besökarna och näringslivet bättre service samtidigt som stadens varumärke får en ny dimension.

Att fånga trender och konsumenter. När Ikea utvecklar sortimentet utgår de från livet hemma. De olika trender som finns både på mikro- och makronivå samt drömmar och efterfrågan på olika marknader. Vilka behov skapar den snabbt förändrade världen under de kommande åren? Jutta Viheriä, Project manager Vitality på Ikea, ger oss svar på frågan.

MODERATOR: Matilda Alborn
Konferensens moderator är en välkänd skånsk radioprofil och entreprenör som leder nystartade M&M Stories med ambition att utveckla såväl nya radioprogram och livesändningar som podcasts.

Välkommen till konferensen Tempo Øresund!

17 november 2015
Dunkers kulturhus, Helsingborg

Hovedbanegard

Är snabbt lika med framgångsrikt? Är långsamt lika med långsiktigt? I en tid när företag behöver öka produktiviteten för att överleva, politiker planerar för höghastighetståg och media fokuserar på snabba nyheter finns det samtidigt ett intresse för långsamhet med slow cities och slow food. Centrum för Öresundsstudier och Øresundsinstituttet bjuder gemensamt in till en konferens om tempo i vår tid med särskilt fokus på Öresundsregionen. Vi utgår från kunskaps-samhället, det fysiska rummet och logistik som tre teman. Välkommen till en givande dag som tar avstamp i såväl vetenskapliga rön som praktiska erfarenheter.

Praktisk information om konferensen

Plats: Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11 Helsingborg

Tid: den 17 november kl. 9.00-16.00 med registrering från kl. 08.30

Anmälan: mail till mia.krokstade@cors.lu.se

Deltagaravgift: konferensen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat

Arrangörer: Øresundsinstituttet och Centrum för Öresundsstudier