Köpenhamns utvecklingsbolag By & Havns vd Jens Kramer Mikkelsen och svenska fastighetsinvesterare i Köpenhamn

Øresundsinstituttet arrangerade ett välbesökt dansk-svenska nätverksmöte hos Köpenhamns utvecklingsbolag By & Havn onsdagen den 10 maj kl 16.30 – 19.30.

By & Havn ägs till 95 procent av Köpenhamns kommun och till 5 procent av danska staten och har till uppgift att utveckla arealerna i bland annat Nordhavn och Ørestad. Dessutom äger By & Havn 50 procent av Copenhagen Malmö Port som driver hamnverksamheten i de båda städerna.

 

Program 

16.30 – 19.30

Välkomna!
Jens Kramer Mikkelsen, vd By & Havn
Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet

By & Havns utvecklingsplaner
Jens Kramer Mikkelsen, vd By & Havn

Ny analys: Svenska fastighetsinvesteringar i Danmark 
Jenny Andersson, analytiker Øresundsinstituttet

Paneldebatt: Den svenska investeringsvågen i Köpenhamn
Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet (moderator)
Anders Jarl, vd Wihlborgs Fastigheter
Ola Orsmark, vd Region Öresund, Castellum
Peter Winther, partner och vd Sadolin & Ahlbæk

Mingel och enklare förtäring
Kvällens värd By & Havn bjöd på dryck och enklare förtäring under det avslutande minglet.