Inga diskussioner om Öresundsförbindelser vid dansk-svenskt ministermöte på torsdag

Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson kommer att diskutera sociala villkor och efterlevnaden av reglerna för lastbilstrafiken när hon träffar sin danske kollega Magnus Heunicke i Köpenhamn under torsdagen. Däremot finns inte frågan om fler fasta förbindelser över Öresund eller Öresundstågens framtid på dagordningen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

UPPDATERAD. Det blir inga konkreta diskussioner om nya Öresundsförbindelser vid torsdagens möte mellan Danmarks transportminister Magnus Heunicke och Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson. Hon besöker Köpenhamn främst för att lära av de danska åtgärderna för en bättre fungerande vägtransportmarknad.

Ministermötet fokuseras mot sociala villkor och regelefterlevnanden inom vägtransportmarknaden. Det innebär att samtalen bland annat kommer att handla om villkoren för lastbilstrafik som utförs av företag från andra länder, de så kallade cabotage-reglerna.

– Ordning och reda på arbetsmarknaden och goda arbetsvillkor är en prioriterad fråga för regeringen. Danmark har vidtagit flera åtgärder för att skapa en bättre fungerande vägtransportmarknad. Det är dessa erfarenheter jag vill lära mig mer om genom att träffa min danska kollega, säger Anna Johansson i en kommentar.

Enligt dagordningen finns det ingen konkret punkt som tar upp frågan om behovet av fler fasta förbindelser över Öresund. Frågan om infrastruktur tas upp i en punkt om nordiskt samarbete om infrastruktur inklusive Fehmarn bält.
Öresundsregionens situation tas dock upp i en punkt som berör tågtrafikens punktlighet över Öresundsbron.
Ministrarna kommer även att diskutera det nya europeiska signalstystemet ERTMS för effektivare järnvägstrafik samt åtgärder mot stöld av kopparkabel från järnvägen.

Anna Johansson stannar kvar i regionen till på fredag då hon ska medverka i en debatt i Malmö om nya Öresundsförbindelser och finansiering av infrastruktur.  Hon kommer då att möta representanter från Skanska, Sweco, Köpenhamns flygplats, ESS och svenska Tredje AP-fonden. (News Øresund)