foto: Christiaan Dirksen Ambulans verksamhet Region Skåne