FAKTA: Turismen i Öresundsregionen

TURISM. Antalet gästnätter i Köpenhamn ökade med 25 procent under 2022 och nådde upp till en ny rekordnivå rapporterar turistorganisationen Wonderful Copenhagen. Bakom rekordnoteringen står en stark inhemsk turism men även fler svenska turister rapporterar Visit Denmark. De internationella turisterna har  ännu inte återgått till gamla vanor. Jämfört med 2019 besöker 86 procent färre Kineser Köpenhamn medan antalet besökare från USA minskat med 19,5 procent och från Storbritannien med 17 procent. Sammanlagt har de internationella gästnätterna minskat med 7,4 procent jämfört med 2019.

Enligt Visitdenmark tillbringade svenska turister 752 999 gästnätter i Köpenhamn under 2022. Det är en ökning med 81 771 gästnätter jämfört med 2019, motsvarande 12, 2 procent.

 

________________________________

Texten nedan uppdaterades senast den 14 juni 2022, sidan håller på att uppdateras.

TURISM. Coronapandemin slog hårt mot besöksnäringen. Från att de danska gästnätterna i Skåne slog rekord med närmare 300 000 gästnätter 2019 försvann hälften av de danska gästnätterna under 2020 och ökade bara lite under 2021. De svenska övernattningar i Danmark föll kraftigt under 2020 då den danska gränsen i perioder varit stängd för svenska besökare. Under 2021 var antalet gästnätter lite högre, men fortfarande långt ifrån normalnivå. I Östdanmark var antalet gästnätter totalt sett 24 procent lägre under 2021 jämfört med 2019och de utländska gästnätter 60 procent lägre. I Skåne gästnätterna totalt 17 procent färre under 2021 än under 2019, men de utländska gästnätterna var de 51 procent lägre. 

 

 


Årsstatistik 2008-2021

Turister på andra sidan Öresund 2008-2021
Danska gästnätter i Skåne
Svenska gästnätter i Östdanmark
2008 158 373 949 645
2009 257 822 726 542
2010 225 332 789 324
2011 197 829 880 227
2012 196 867 947 246
2013 171 415 1 014 819
2014 188 385 1 050 626
2015 206 511 1 002 210
2016 206 302 971 504
2017 218 379 1 006 497
2018 272 639 1 052 992
2019 292 586 993 859
2020 132 915 252 552
2021 149 673 395 637

Källa: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

 

Stark utveckling för turismen i Öresundsregionen fram till coronakrisen

Skåne har haft en stark utveckling i antal gästnätter om man ser i ett längre perspektiv innan coronapandemin. Totalt sett var det 48 procent fler gästnätter under 2019 jämfört med 2008. De danska gästnätterna var 85 procent fler. Med reserestriktioner och delvis stängda gränser slog pandemin hårt mot turistnäringen, främst de utländska turister och företagsresenärer. Däremot var det många som hade ”hemester” i Skåne. De svenska gästnätterna i Skåne var under 2021 enbart fem procent färre än under 2019 medan de utländska var 51 procent färre.

På danska sidan Öresund har det också varit en kraftig utveckling i antal gästnätter fram till coronapandemin. Antalet gästnätter i Östdanmark ökade med 42 procent från 2008 till 2019. Tillväxten står Region Huvudstaden för – här ökade gästnätterna med 64 procent och särskilt de utländska gästnätterna växte från runt 4,3 miljoner i 2008 till 7,7 miljoner 2019 vilket motsvarar 55 procent av alla gästnätter i Region Huvudstaden det året. De svenska gästnätterna ökade med 16 procent under samma period samtidigt som de minskade i Region Själland. Samlat sett var det fem procent fler svenska gästnätter i Östdanmark under 2019 jämfört med 2008. Pandemin slog hårt mot den utländska turismen medan danskarna i hög grad semestrade hemma vilket medförde ett stort tapp för utländska gästnätter på 60 procent i Östdanmark mellan 2019-2021 medan de danska gästnätterna ökade med 11 procent.

 

Totalt antal och utländska gästnätter i Sverige 2008-2021

Sverige Skåne
Totalt härav utländska Totalt härav utländska
2008 50 097 388 11 963 917 4 410 787 989 527
2009 51 011 006 12 329 657 4 58 4451 1 079 905
2010 52 406 034 12 802 832 4 532 988 1 024 659
2011 52 624 008 12 880 617 4 636 198 1 038 624
2012 52 690 482 12 774 599 4 593 672 1 037 848
2013 53 735 774 12 890 245 4 791 001 1 054 561
2014 56 401 219 13 747 590 5 140 333 1 195 142
2015 60 029 060 15 174 651 5 533 166 1 283 725
2016 61 796 457 15 593 726 5 888 137 1 414 966
2017 63 208 164 16 190 730 5 885 431 1 453 509
2018 65 179 083 17 327 279 6 228 154 1 642 011
2019 67 370 531 17 521 621 6 525 670 1 743 924
2020 43 302 846 5 180 388 4 454 582 587 694
2021 54 219 806 7 273 720 5 415 795 851 101

Källa:  SCB/Tillväxtverket

Totalt antal och utländska gästnätter i Danmark 2008-2021

Danmark Østdanmark
Totalt härav utländska Totalt härav utländska
2008 44 669 034 21 174 885 13 302 082 5 824 564
2009 42 141 788 19 953 941 12 250 279 5 320 053
2010 43 096 429 20 944 910 12 704 327 5 789 537
2011 44 617 615 21 922 562 13 420 458 6 276 466
2012 44 389 765 21 841 834 13 793 539 6 662 154
2013 44 456 818 21 798 990 14 303 277 6 983 705
2014 46 708 811 23 196 479 15 264 325 7 603 382
2015 48 995 783 24 683 730 16 154 745 7 901 724
2016 51 279 633 26 045 793 16 941 631 8 359 865
2017 52 272 219 26 669 543 17 101 785 8 569 193
2018 53 831 438 27 559 767 17 872 951 8 995 257
2019 56 059 266 28 857 842 18 854 787 9 358 581
2020 44 552 056 16 071 262 11 535 119 3 103 034
2021 51 478 045 17 145 082 14 339 911 3 789 412

 


Om Statistiken

Danmarks Statistik och SCB/Tillväxtverket. Preliminär statistik presenteras månadsvis. Slutlig statistik på årsbasis presenteras i april varje år. Siffrorna kan därför skilja sig.
Den svenska statistiken om antalet gästnätter hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Tillväxtverket. Den svenska statistiken innehåller gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, och förmedlade lägenheter och stugor (SoL). Siffran som anges för Malmö är Stor-Malmö och omfattar 11 kringliggande kommuner. Här ingår inte förmedlade lägenheter och stugor (SoL).
Den danska statistiken tillhandahålls av Danmarks Statistik och innehåller övernattningar på hotell, feriecenter, vandrarhem, camping, marinor och sommarhus. Det är bara hotell och feriecenter med mer än 40 sängplatser som tas med. Feriehus är inte med i den preliminära statistiken för regionerna. Siffran som anges för Köpenhamn är för Landsdel Byen København som omfattar København, Frederiksberg, Dragør och Tårnby och omfattar enbart hotell och feriecenter.
Den danska och svenska statistiken är inte direkt jämförbar.