Fler i arbete än någonsin tidigare i Danmark

Under årets första kvartal hade fler än någonsin tidigare i Danmark ett arbete. Foto: News Øresund

Fler än någonsin tidigare har idag ett avlönat jobb i Danmark. Under 2018 års första kvartal hade 2 731 500 personer ett arbete – och den största ökningen står anställda inom den privata sektorn för. Det visar nya tal från Danmarks statistik.

Från det fjärde kvartalet 2017 till det första 2018 ökade antalet löntagare med 13 500 personer, och av dessa fick 12 000 jobb inom den privata sektorn.

Ökningen innebar att antalet löntagare gick om den tidigare toppnoteringen från 2008 på 2 720 000 personer. ”Hotell och restaurang”, ”kultur och fritid och ”resebyråer, städning och annan operationell service” är de branscher som växt mest procentuellt sedan 2008. (News Øresund)