Vi söker en danskspråkig analytiker/researcher

Danskspråkig analytiker/researcher
– projektanställning i EU-projektet Greater Copenhagen Life Science analysis initiative

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative är ett EU-projekt med syfte att öka kunskapen om regionens life science-kluster. Bland annat är efterfrågan på arbetskraft och framtida kompetensbehov inom branschen i fokus. I projektanställningen som analytiker/researcher ingår bland annat att kartlägga life science-företagen i Greater Copenhagen-regionen genom research, statistik och intervjuer. Arbetet ska mynna ut i ett antal skriftliga rapporter som utgör underlag för det kompetensråd som bildas inom ramen för projektet samt till press- och informationskampanjer med förväntan om att skapa ett medialt intresse för branschens betydelse och bidrag till svensk och dansk ekonomi.

Projektet har beviljats medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och löper fram till 31 december 2021. Lead partner för projektet är Medicon Valley Alliance och partner är Øresundsinstituttet. Projektanställningen som analytiker/researcher är hos Øresundsinstituttet. Vi är en oberoende analysorganisation med danska och svenska medarbetare som utarbetar analyser, skapar nätverk och driver nyhetsbyrån News Øresund. Idag är vi sex medarbetare och en praktikant – du blir en del av ett team med högt tempo och engagemang i en organisation där flexibilitet och egenansvar är viktigt.

Arbetsuppgifter
I tjänsten som analytiker/researcher ingår kvalificerat research- och analysarbete samt samordning och planering. Du medverkar även i projektets övergripande arbete och aktiviteter såsom det analytikernätverk som byggs upp inom ramen för projektet. Arbetsuppgifter är bland annat:

  • Research och faktainsamling
  • Intervjuer och företagskontakter
  • Sammanställning av data – statistisk bearbetning
  • Skriva analystexter
  • Muntliga presentationer
  • Enklare redigering/layout

Kvalifikationer
Vi söker en danskspråkig medarbetare med akademisk examen eller motsvarande erfarenhet inom exempelvis samhällsvetenskap, journalistik eller annan likvärdig utbildning. Du ska ha förmåga att utföra omfattande research med personintervjuer, genomföra analys av inhämtat datamaterial och arbeta med text, bild och layout. Vi söker en dansktalande medarbetare som även förväntas ha god förståelse av svenskt tal och skrift.

Tjänstgöring
Projektanställning på heltid (40 timmar i veckan) från 2019-09-01 till 2021-12-31 med bas på vårt kontor nära centralstationen i Malmö. Vi tillämpar provanställning på sex månader.

Sista ansökningsdag
2019-06-16, ansökan sänds till
jenny.andersson@oresundsinstituttet.org

 

Kontaktperson
Jenny Andersson
Projektledare
+46 (0)70 305 60 22
jenny.andersson@oresundsinstituttet.org