Valutakursen har varit en fördel i K-Fastigheters danska satsning: ”Kalkylen är gynnsam”

Martin Larsson, finanschef och vice vd på K-Fastigheter. Foto: K-Fastigheter

Det börsnoterade svenska fastighetsbolaget K-Fastigheter, med huvudkontor i Hässleholm, såg närheten till Danmark som en fördel när de skulle expandera utanför Skåne och har tagit sin affärsidé över sundet. Prefabricerade bostäder som tillverkas i Sverige, uppförs och hyrs ut i Danmark till kunder som betalar hyra i dansk valuta har visat sig bli en gynnsam affär med tanken på gällande kronkurs. Det berättar Martin Larsson, finanschef och vice vd. 

Det är drygt två år sedan K-Fastigheter gjorde sitt första förvärv i Danmark och siktet är inställt på fortsatt tillväxt på andra sidan sundet. Bolaget letar efter nya byggrätter. Att det blev en expansion i Danmark har främst två orsaker, berättar Martin Larsson, finanschef och vice vd på K-Fastigheter. 

– Dels handlar om det om närheten. När vi skulle bryta oss ur Skåneregionen var det naturligt att blicka mot Greater Copenhagen och Storköpenhamn. Det andra är att vi uppfattar marknaden i Köpenhamn som omogen när det gäller hyresfastigheter, säger han och fortsätter:

– Det finns ett stort äldre bestånd och ingen direkt vana med hyresrätter. Det har varit ejerlejligheder som har gällt, men det har ändrats liksom i många andra större städer. 

Läs hela intervjun på News Øresund