Upphandling och automatisering av de danska S-tågen – nytt danskt avtal om trafiken i Köpenhamnsområdet idag

S-tågen på Själland kommer på sikt att bli förarlösa och trafiken ska skötas via operatörer som handlas upp i konkurrens. Det framgår av det avtal som träffats mellan den danska regeringen, Dansk Folkeparti och Radikale Venstre. Foto: News Øresund.

Driften av de danska regionaltågen, S-tågen, kommer att handlas upp och på sikt ska tågen bli förarlösa. Det framgår av det avtal som tecknats idag mellan den danska regeringen, Dansk Folkeparti och Radikale Venstre om tågtrafiken i huvudstadsområdet. 

Dagens avtal mellan de tre danska regeringspartierna tillsammans med Dansk Folkeparti och Radikale Venstre innebär att driften av de regionala tågen kring Köpenhamn, S-tågen, kommer att läggas ut på privata aktörer genom upphandling. I avtalet ingår även en ändring av Öresundstågstrafiken som får ny slutstation när DSB behåller ansvaret för trafiken på Kystbanen medan trafiken med Öresundståg på sträckan Østerport-Malmö upphandlas av Skånetrafiken. Sammantaget motsvarar det att  68 procent av DSB:s samlade passagerarantal blir konkurrensutsatt genom upphandling.
– Det är en del av regeringsförklaringen att vi vill upphandla markant mer tågtrafik i Danmark och med dagens avtal tar vi ännu ett viktigt steg på vägen, säger Ole Birk Olesen (LA), transport-, byggnads- och bostadsminister i Danmark.

Överenskommelsen innebär även att betydande delar av DSB och Banedanmarks uppdrag läggs över i en ny OPP-organisation (offentligt privat partnerskap). Den nya organisationen ska ansvar både infrastrukturen och för driften av S-tågen vilket även inkluderar omläggningen till förarlösa tåg, precis som Köpenhamns Metro. En automatiserad tågdrift väntas, enligt Transportministeriets analyser, innebära effektiviseringar som om det investeras i en ökad turtäthet kan ge cirka 13 miljoner fler passagerare om året. (News Øresund)