Tysta svenskar misstolkas av danskar

– När svenskar åker från ett möte med danskar och är sura så tycker danskarna ofta att mötet varit väldigt lyckat: “Oj vilket bra möte, svenskarna höll med om allt, de var helt tysta!”, berättade Helle Ahlenius Pallesen, direktör i Øresundsadvokater och styrelseledamot i Øresundsinstituttet, under morgonsamtalet “Morgonmad” i Øresundshuset i Visby under Almedalsveckan.

Tillsammans med Øresundsinstituttets vd Johan Wessman och Greater Copenhagens sekretariatschef Sara Røpke, diskuterade hon under ledning av Johan Wester om skillnader i danskt och svenskt beslutsfattande. De talade bland annat om olikheter när det gäller tydlighet mellan länderna. Danskarna tolkar ofta tystnad som att motparten håller med, svenskarna är tysta för att de inte håller med eller inte bestämt sig. (News Øresund)