Tyska avtal gör att dansk vindkraft tillfälligt stängs vid hård blåst istället för att exportera grön el till Sverige och Norge

När det blåser mycket i norra Tyskland stängs många danska vindkraftverk tillfälligt av. Ett avtal mellan tyska köpare av dansk vindkraftsel och danska vindkraftsägare innebär att när det uppstår överskott av el i norra Tyskland utgår en ersättning för en tillfällig nedstängning av danska vindkraftverk. Ersättningen är så hög att det inte är lönsamt att i stället sälja den gröna elen till Norge eller Sverige. Enligt uppgifter till Danmarks Radio har de tyska köparna under de senaste två åren betalat mer än en halv miljard danska kronor för att stänga danska vindkraftverk när det blåser mycket i norra Tyskland. Nedstängningen motsvarar den mängd ström som 300 000 hushåll förbrukar varje år.

Läs artikeln på News Øresund