Tufft år väntar både dansk och svensk ekonomi – men toppekonomer ser flera tecken på att inflationen viker ner

Ekonomin är i en uppbromsningsperiod. I både Sverige och Danmark väntas BNP att krympa med ungefär en procent i år samtidigt som reallönerna i länderna faller i rekordfart. Trots dystra utsikter för både hushåll och företag under året skymtas tecken på att den rekordhöga inflationen håller på att vika ner. Så målades bilden av dansk och svensk ekonomi upp under fastighetskonferensen Real Estate Øresund i Malmö under torsdagen.

Svenska hushåll utmärker sig internationellt som väldigt räntekänsliga, med hög belåningsgrad och korta räntebindningstider, enligt Pernilla Johansson, seniorekonom på Swedbank.

– I Sverige har vi höga privata skulder samtidigt som en stor andel av befolkningen har rörliga räntor. Det gör att räntehöjningarna från Riksbanken slår igenom snabbare än i många andra länder och påverkar kostnaderna för hushåll, säger hon.

Och ränteuppgången väntas fortsätta under året för att hejda inflationsutvecklingen. I dagsläget ligger styrräntan på 3 procent, men enligt Swedbanks senaste prognos kommer Riksbanken att fortsätta höja styrräntan under året och landa på 3,5 procent i juni.

Pernilla Johansson lyfter den allt svagare svenska kronan, högre inflationsutfall än väntat och ett större fokus på inflationen här och nu för Riksbanken som anledningar till att räntehöjningarna i Sverige lär fortsätta under våren.

Läs mer på News Øresund