Se præsentation af ny rapport: “Regler om och upplevelser av underhåll över de nordiska gränserna”

Svårigheter för den enskilde att hitta rätt information, att hantera myndighetskommunikation på andra språk och att behöva vänta på pengar som fastnat i systemet. Det är exempel på svårigheter som framkommer i en ny rapport om underhåll över de nordiska gränserna.

Se præsentation af rapporten på Øresundsinstituttets YouTube-kanal

I en tid då många människor rör sig och flyttar mellan de nordiska länderna blir det vanligare att underhållsbidrag till barn avtalas och betalas över gränserna. Att förstå vilka regler som gäller i sådana situationer, på tvärs över nationsgränser, språk och lagstiftning, kan vara svårt för många inblandade.

Denna kartläggande analys visar att det finns ett antal frågeställningar som behöver lyftas fram för diskussion.

Rapporten “Regler om och upplevelser av underhåll över de nordiska gränserna” har utarbetats av Øresundsinstituttet på uppdrag av Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst, Øresunddirekt Sverige och Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden.

Program for webinar: Kikki Lindset indleder kort med hvorfor Grensetjänsten Norge-Sverige tog initiativ til rapporten. Anna Palmehag fra Øresundsinstituttet præsenterer rapportens resultater og samtaler med Anna Sophie Liebst fra Nordisk Ministerråds informationstjeneste Info Norden om rapportens resultater og de løsninger som forældre i Norden efterlyser.

Klicka här för att läsa rapporten.