Tisdag 4 juli presenterar Øresundsinstituttet en ny kommunanalys vid Fastighetsägarnas seminarium i Visby

Øresundsinstituttet presenterar tisdag 4 juli i samband med Almedalsveckan i Visby en delrapport ur en analys av utvecklingen i elva sydsvenska kommuner som vi gör på uppdrag av Fastighetsägarna Syd. Vilken gasellklass tillhör de större sydsvenska städerna? Vi sätter i den första delanalysen fokus på den samhällsekonomiska utvecklingen i de elva utvalda kommunerna i södra Sverige, deras funktion i samspelet med andra kommuner och befolkningens struktur och förändringar i denna. 

Välkommen på ett frukostseminarium i Almedalen där två analyser från Øresundsinstituttet och Lunds universitet presenteras och diskuteras. Analysen från Lunds universitet tar upp frågan om små städer alltid är de givna förlorarna i urbaniseringens era? Står storstäder och landsbygd mot varandra i ett nollsummespel? Verkligheten är mer komplex än så. Under seminariet i Almedalen presenteras Øresundsinstituttets analys om ett antal gasellkommuner i södra Sverige och deras utvecklingspotential.

Det är lätt att få intrycket av att storstädernas framgång innebär en motgång för resten av landet. Men så är det inte, tvärtom pågår en regional urbanisering där vissa små och medelstora städer växer medan andra krymper. Urbaniseringens kanske viktigaste konsekvens är inte att storstäderna växer, utan snarare att det regionala blir allt viktigare i förhållande till det nationella. Diskussionen exemplifieras av ett antal kommuner i södra Sverige som har analyserats och delats in i tre olika gasellklasser för att beskriva utvecklingsmönster. Kommunerna är Växjö, Karlskrona, Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Ystad, Trelleborg, Kristianstad, Ängelholm och Hässleholm.

Datum och tid
Tisdag 4 juli kl. 08.00-08.45.

Plats
Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby.

Medverkande
Joakim Wernberg, forskare, Lunds Universitet
Johan Wessman, vd, Øresundsinstituttet
Susanne Rikardsson, vd, Fastighetsägarna Syd
Expertkommentator: Heidi Avellan, politisk chefredaktör, HD-Sydsvenskan

Slutrapporten kommer att presenteras vid ett seminarium som Fastighetsägarna Syd arrangerar i Studio i Malmö den 19 september kl. 09.00-11.00.