Tempo Øresund 17 november: möt Novo Nordisk Fondens direktör Birgitte Nauntofte som talar om mångårig forskning och långsiktigt ägande

Birgitte-Nauntofte SV webbÄr snabbt lika med framgångsrikt? Är långsamt lika med långsiktigt? I en tid när företag behöver öka produktiviteten för att överleva, politiker planerar för höghastighetståg och media fokuserar på snabba nyheter finns det samtidigt ett intresse för långsamhet med slow cities och slow food. Centrum för Öresundsstudier och Øresundsinstituttet bjuder gemensamt in till en konferens om tempot i vår tid med särskilt fokus på Öresundsregionen. 

På konferensen möter du Novo Nordisk Fondens direktör Birgitte Nauntofte. Fonden är huvudägare i de framgångsrika danska företagen Novo Nordisk och Novozymes som utvecklats genom många års forskning och som är börsnoterade. Som huvudägare säkrar fonden att de två företagen kan lägga en långsiktig strategi även om dom möter mera kortsiktiga vinstkrav från marknaden. Novo Nordisk Fonden är via dotterbolaget Novo A/S även en långsiktig investerare i nya läkemedels- och bioteknikföretag samtidigt som fonden årligen donerar stora summor till bland annat forskning. Enligt en ny strategi ska värdet av de årliga utbetalningarna öka från den nuvarande nivån på 785 miljoner danska kronor till 1,5 miljarder fram till 2018.

Mångårig forskning och långsiktigt ägande
Birgitte Nauntofte
direktör Novo Nordisk Fonden