Tema digitalisering del 2: Stora skillnader mellan Danmark och Sverige när det gäller att integrera pendlare och danska fritidshusägare digitalt

I Danmark är det förhållandevis enkelt och i Sverige är det i princip omöjligt att skaffa sig en e-legitimation för den som arbetspendlar över gränsen eller för de danskar som äger ett fritidshus i Sverige. Ett digitalt id underlättar kontakten med myndigheter och företag för utländska medborgare.

I denna andra del i News Øresunds artikelserie om digitaliseringen går det att läsa om ländernas lösningar kring digitalt id och vad som återstår att göra för att även kunna inkludera de som rör sig över gränsen.

Klicka här för att läsa den andra delen i artikelserien på News Øresund

Delar i artikelserien:

Del 1: Problematiken (Läs artikelseriens första del här)
Del 2: E-legitimationer över gränserna
Del 3: Mellanstatliga lösningar på gång
Del 4: Lösningar och problematik ur företagens perspektiv


DEL 2 E-LEGITIMATIONER ÖVER GRÄNSERNA

 

Svenska Öresundspendlare kan skaffa danskt Mitid hemifrån

 

 

 

Tre svenska e-legitimationer finns, men är än så länge inte tillgängliga för personer utan svenskt personnummer

 

 

Ett fysiskt id-kort skulle öppna för att ge svenskt Bankid till personer med styrkt samordningsnummer – frågan bereds inom regeringskansliet