Inlägg

Stor-Köpenhamn har störst andel invånare med eftergymnasial utbildning

Andelen av befolkningen (25-64 år) som har en eftergymnasial…

Stor befolkningsökning i de större städerna

Köpenhamn, Malmö och Helsingborg, de tre största städerna…