Symbion förvärvar tidigare Novo Nordisk-fabrik och utökar forskningsparken COBIS med 12 000 kvadratmeter

COBIS, den forskningspark som drivs av inkubatorn Symbion, expanderar. När renoveringen av Novo Nordisks gamla huvudkontor i Köpenhamn är klar i början av 2023 kommer både COBIS och BII att ha mer kontors- och laboratorieutrymme för att kunna ta emot fler nystartade företag inom life science.

Mer än 100 företag inom life science står på väntelistan för att bli en del av Symbions life science-community, som kommer att hysa de mer mogna företagen på den nya Fuglebakken-anläggningen, medan de nystartade företagen i tidiga skeden på BII kommer att ta upp större delen av utrymmet i den nuvarande COBIS-byggnaden, säger COBIS vd, Morten Mølgaard Jensen.

Läs artikeln på News Øresund