Intervju med Charlotte Wrangberg: Sveriges nya ambassadör i Danmark ser ambassaden även som plattform för Öresundsfrågor

Den 1:e september kom Charlotte Wrangberg till Sveriges ambassad i Köpenhamn. Hon är uppväxt i Skåne, utbildad i Lund och har varit mycket i Danmark under sina barn- och ungdomsår, men har inte jobbat med nordenfrågor tidigare. Debatten inför beslutet om att bygga Öresundsbron följde hon som journalist på Kvällsposten i Malmö och bytte sedan utrikesjournalistik mot arbetet med utrikespolitik. Nu vill hon att ambassaden ska ses som en plattform för Öresundsfrågor likväl som svensk-danska relationer.

Charlotte Wrangberg, ny svensk ambassadör i Danmark sedan i september. Foto: News Øresund

På Amaliegade i Köpenhamn finns Sveriges ambassads kontor i en bankfastighet från 60-talet. Vid slutet av en lång korridor klädd med mörk träpanel tar den nya ambassadören emot i sitt kontor. Charlotte Wrangberg började den 1 september och var hos danska drottningen och lämnade kreditivbreven den 9 september. Under första den tiden har hon fokuserat på att lära känna personalen och rutinerna på ambassaden och nu är hon igång med att orientera sig mer utåt och knyta kontakter med omvärlden.

– Jag har börjat med att träffa andra ambassadörer, olika organisationer och givetvis danska utrikesministeriet. Det är det första. Sedan gäller det att sprida ut sig mer och mer och vidga kontaktytorna, och jag kommer då sannolikt också till Malmö och Lund, säger Charlotte Wrangberg med ett leende.

Som ambassadör i en gränsregion ser hon lite bredare på uppdraget.

– Det är ju speciellt att vara ambassadör i en gränsregion. Ofta är det enbart frågorna på nationellt plan som man driver, men här är de lokala och regionala frågorna lika viktiga vill jag hävda. Jag kanske också kan bidra till förståelse för gränsregionen, men såklart utforma positionen på det sättet som är bäst för Sverige.

–  Det är viktigt med de nordiska frågorna kring gränshinder och Öresundssamarbetet. Jag vill både vad gäller de dansk-svenska relationerna och Öresundsregionen att ambassaden ska kunna vara ett forum och plattform för de här samarbetsfrågorna, säger Charlotte Wrangberg.

Sveriges ambassads residens i Köpenhamn ligger ett stenkast från kontoret. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Dansk-svenska relationen under coronakrisen

Under våren med coronakrisen har de dansk-svenska relationerna tidvis sett ut att vara ansträngda. Flera bekymrade röster har hörts om samarbetet. Hur ser den nya ambassadören på hur coronakrisen har påverkat samarbetet?

– Först måste jag säga att Sverige och Danmark ju har och alltid har haft väldigt bra relationer. Men sedan har vi sett under den här tiden att vissa frågor har varit komplicerade. Det viktiga är nu att vi måste gå vidare, och se till att vi vid liknande kriser inte hamnar i en motsvarande situation, säger Charlotte Wrangberg och framhäver att svenska regeringen har föreslagit en form för nordisk gränssamverkansmodell. Något som Gränshinderrådet nu ska ta fram ett förslag till.

– Den modellen skulle innebära att vi i liknande situationer har en dialog och ser efter alternativa lösningar, och om det inte finns alternativ till restriktioner, hur vi kan göra dem så begränsade som möjligt.

Och Charlotte Wrangberg upplever att det har skett en ändring.

– Det ser bättre ut nu. Det är ingen koordinering, men det finns trots allt ett bra informationsutbyte.

För regionen är det oerhört viktigt att hantera gränsfrågorna, säger hon.

– I grunden handlar det ju om förtroende och tillit. Ska man kunna bosätta sig och bedriva företag och pendla över gränsen så måste man kunna känna tillit till att man kan bo och verka i en region.

– Jag vill säga att relationerna mellan regering, medborgare, företagare, organisationer, universitet och så vidare är grundmurade. Men om inte gränsfrågorna hanteras väl så finns det i förlängningen en risk för att förtroendet minskar.

Charlotte Wrangberg på sitt kontor. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Uppväxt i Skåne och haft hela världen som arbetsfält

Charlotte Wrangberg föddes i Simrishamn, växte upp i Tomelilla och pluggade i Lund. Och både som barn och ung var hon mycket i Köpenhamn.

– Jag har ett positivt minne av att åka till Tivoli eller Zoo. Då började vi med tågfärjan från Malmöhus och sedan flygbåtarna. Första gången jag åkte över bron med min familj var ett stort och emotionellt ögonblick.

Debatten inför brobeslutet hade hon följt som journalist på Kvällsposten. Charlotte Wrangberg började sin journalistkarriär med att rapportera om inrikespolitik, men gick sedan över till att skriva mer om utrikespolitik och bestämde sig sedan för att byta bana och jobba mer med utrikesfrågor. Hon kom in på UD:s diplomatprogram och började sin karriär som diplomat som har tagit henne bland annat till Madrid, Pretoria och Mexico city och som ambassadör i Aten och Buenos Aires. Hon har även varit biträdande chef för UD:s konsulära och civilrättsliga enhet och protokollchef.

– Det är lättare att arbeta i ett land som står en själv och Sverige nära. Det kan vara svårare att skapa relationer om man rör sig på helt olika plan. Vi har en nära tillgång till danskarna så vi behöver inte gå omvägar, säger Charlotte Wrangberg.

– Men jag kanske i vissa sammanhang måste vara uppmärksam på att inte få för stor förståelse för olika danska positioner. Det finns ju alltid en risk att man som diplomat efterhand får för stor förståelse för värdlandets olika positioner, och möjligen är den risken större i ett grannland.  Men man är ju väl medveten om detta. Samtidigt är det viktigt att följa och rapportera om den inrikespolitiska utvecklingen och bidra till att hemåt förklara den danska debatten och positionerna. Det gäller att hitta rätt balans i sin förståelse, förklarar hon.

Många samarbetsmöjligheter mellan länderna

Charlotte Wrangberg ser många områden där Danmark och Sverige är likasinnade och kan samarbeta: EU-frågor, mänskliga rättigheter, klimatet, Arktis, FN-frågor och flera andra utrikespolitiska frågor.

–  Danska utrikesministern vill ta fram en ny värderingsstyrd utrikespolitisk strategi. Det ser vi mycket fram emot och där känner vi att Danmark och Sverige kommer ligga ännu närmare varandra. En fråga som blivit ännu mer aktuell inom EU är den så kallade rättsstatsprincipen, där vi ska granska och bevaka rättsstatens utveckling i olika länder, och det är ju en typisk fråga där vi ligger nära Danmark, säger Charlotte Wrangberg.

Även det nordiska samarbetet är såklart viktigt. Charlotte Wrangberg har inte själv arbetat med nordiska frågor tidigare, men hon tror att samarbetet har tagits för givet under många år. Nu har värdet av det nordiska samarbetet blivit mer tydligt, anser hon.

– De nordiska länderna har ju en vision om att bli världens mest integrerade och hållbara region 2030. Det är ett övergripande mål, och i många avseende brukar min regering säga att det nordiska samarbetet aldrig har varit viktigare.

Dessutom ser hon att Sverige just nu tittar mer och mer på Danmark.

– Det gäller många olika frågor där vi märker att det finns ett större intresse. Det kan t ex vara polisreformer, välfärdsreformer eller arbetslagstiftning. Vi har mycket att lära av varandra.

Men ambassadens fokus gäller givetvis inte enbart politiska frågor. Näringslivsfrämjande är också en viktig del av ambassadens arbete.

– Danmark är Sveriges femte största exportland. Så det går ju bra, men det är inget som inte kan bli bättre. En femtedel av de utländska företagen i Danmark är svenskägda och de har tillsammans drygt 66 000 anställda. Det har ju en stor inverkan i det danska näringslivet, konstaterar Charlotte Wrangberg.

(News Øresund – Thea Wiborg)