Svenska Öresundspendlare och danska turister i Skåne vinnare när svenska kronans värde rasar

Den svenska kronan har försvagats i snabb takt och har inte varit så svag gentemot den danska kronan sedan krisåret 2009. Illustration: News Øresund

Den svenska kronan har lägst kurs i förhållande till den danska sedan 2009. Det kan bland annat betyda att fler svenskar överväger att pendla över Öresund och att svenska varor och tjänster blir billigare för danskarna.

Finanskrisen drabbade den svenska valutan hårt. När kursen låg som lägst i mars 2009 kostade 100 danska kronor som mest över 150 svenska, enligt siffror från Riksbanken. Åren efteråt steg valutakursen, fram till att den åter började falla år 2012.

Den danska kronan är knuten till euron så när den svenska kronan nu faller gentemot euron faller den även gentemot danska kronor. Den 3 maj kostade 100 danska kronor 143 svenska kronor och 20 öre enligt Sveriges Riksbanks officiella kurs. Valutakursen börjar därmed närma sig rekordnoteringen från mars 2009 då det kostade 156,30 svenska kronor att växla till sig en dansk hundralapp.

Den låga kursen för den svenska kronan kan bland annat få fler skåningar att pendla över Öresund, menar Björn Thor Arnason, professor i ekonomi vid Lunds universitet.

– Den svaga svenska valutan kommer sannolikt få fler att överväga att pendla över bron. Är du bosatt i Sverige, och arbetar i Danmark, kommer du få mer valuta för pengarna när den danska lönen växlas in till svenska kronor, förklarar Björn Thor Arnason för News Øresund.

Dessutom kan den svaga svenska kronan få danska konsumenter att handla mer av svenska varor och tjänster som tack vare den svaga svenska valutakursen blivit allt billigare omräknat i danska kronor. Det kan också leda till större investeringar som till exempel bostadsköp, menar Björn Thor Arnason.

(News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen)

Fotnot: Valutakursen som används i artikeln är den officiella kursen hämtad från Sveriges Riksbank. Vid växling på ett växelkontor kostar danska kronor ännu mer. Den 3 maj 2018 kostade  det 149,64 svenska kronor att växla till sig 100 danska kronor hos Forex.

 

Fakta: Så påverkas du av den svaga svenska kronan

Pendling: I och med en svag svensk krona kan fler svenskar komma att överväga att pendla till Danmark när den danska lönen blir mera värd när den växlas in till svenska kronor i hemlandet. Omvänt kommer färre danskar överväga att pendla till Sverige.

Lön: Personer som bor i Sverige och arbetar i Danmark får mer pengar i plånboken. Att växla den danska lönen till svenska kronor innebär en relativ lönehöjning i takt med att den svenska valutakursen sjunker. Omvänt får personer som är bosatta i Danmark och arbetar i Sverige en sänkning av reallönen när det blir dyrare att köpa danska kronor.

Turism: Danska turister i Sverige får mer valuta för pengarna medan det blivit dyrare för svenskar att turista i Danmark.

Internationell handel: Den låga svenska valutakursen medför att svenska varor och tjänster blir billigare utomlands vilket gynnar svensk export samtidigt som importvaror blir dyrare i Sverige. Det betyder att danska företag kan komma att importera mer från Sverige, samtidigt som den svenska importen från Danmark blir dyrare och därmed riskerar att minska i omfattning.