Svenska företag ger rekordstora aktieutdelningar

226 miljarder kronor ska delas ut från svenska aktiebolag till ägarna under 2019, enligt förslagen till årsstämmorna. Flera experter menar dock att utdelningarna i storföretag, som exempelvis HM, är orimligt höga, visar en genomgång i Dagens Industri.

De svenska börsbolagen slår rekord i år, då 226 miljarder kronor förväntas delas ut till ägarna. Men enligt flera experter delar flera stora svenska bolag ut för mycket pengar. Swedbank förväntas, trots den senaste tidens svarta rubriker, dela ut drygt 16 miljarder till sina ägare, och HM väljer att låna pengar för att kunna dela ut mer än bara sin vinst till ägarna.
– Det känns fel. H&M har delat ut hela sin vinst i flera är, men nu är det mer, säger Max Mitteregger, förvaltare på Gladiator, till Dagens Industri. (News Øresund)

Svenska företag ger rekordstora aktieutdelningar

226 miljarder kronor ska delas ut från svenska aktiebolag till ägarna under 2019, enligt förslagen till årsstämmorna. Flera experter menar dock att utdelningarna i storföretag, som exempelvis HM, är orimligt höga, visar en genomgång i Dagens Industri.

De svenska börsbolagen slår rekord i år, då 226 miljarder kronor förväntas delas ut till ägarna. Men enligt flera experter delar flera stora svenska bolag ut för mycket pengar. Swedbank förväntas, trots den senaste tidens svarta rubriker, dela ut drygt 16 miljarder till sina ägare, och HM väljer att låna pengar för att kunna dela ut mer än bara sin vinst till ägarna.
– Det känns fel. H&M har delat ut hela sin vinst i flera är, men nu är det mer, säger Max Mitteregger, förvaltare på Gladiator, till Dagens Industri. (News Øresund)