STRING skapar konsortium med privata aktörer för att bygga ut järnvägen Göteborg-Oslo

Foto och montage: News Øresund

Den politiska samarbetsorganisationen STRING arbetar nu tillsammans med en rad privata aktörer från Sverige, Norge och Danmark för att skapa ett gemensamt konsortium. Målet är att konsortiet ska utreda och presentera en fullt finansierad plan för utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg och Oslo. Enligt STRING:s vd Thomas Becker är fokus nu på detaljerna i samarbetet för att kunna starta upp konsortiet.

– Vi vill samla ett konsortium av privata företag som är villiga att lägga handen på den varma plattan. De använder resurser och pengar på att göra en helt färdig plan, både tekniskt och ekonomiskt, säger Thomas Becker, vd STRING, och fortsätter:

­– Det är ett uttryck av att vi inte längre tror på den statliga prioriteringen för investeringar på sträckan Oslo-Göteborg. Det kommer inte att hända.

Den politiska organisationen STRING samlar därför en rad privata aktörer i ett gemensamt konsortium som utreder och står bakom ett förslag för en sådan utbyggnad.

Läs artikeln på News Øresund här