Stor efterfrågan för Science Village som jobbar med nästa detaljplan

I veckan togs det första spadtaget i centrala Science Village, området mellan forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, i Lund. Efterfrågan är stor och bolaget som äger marken arbetar nu med att ta fram nästa detaljplan för området. Att spårvägen till området är klar redan innan byggnationen börjar uppfattar vd Christian Lindfors som osvenskt och drar paralleller till Köpenhamns metroutbyggnad.

Den första detaljplanens 55 000 kvadratmeter i Science Village är sålda så just nu finns ingen tillgänglig mark för marknaden, allt är sålt. Men nästa detaljplan är på gång och väntas klar 2024, berättar vd Christian Lindfors.

– Efterfrågan är väldigt bra. Den har sprungit i väg. Från att vi sedan 2009 har planerat och förberett så händer allt nu. Vi förbereder nu för att utveckla andra delar i området för att möta behovet från marknaden, säger han.

Totalt kommer området troligen att rymma runt 300 000–350 000 kvadratmeter kontor, labb och utbildningsmiljöer, tror han.

– Vi försöker hushålla med åkermarken och få upp densiteten i området. Många människor på liten plats påskyndar möten. De mest framstående miljöerna internationellt har många människor på samma plats med många olika sorts funktioner. Inte bara akademi, utan också mycket näringsliv och det publika. Vi jobbar för att det inte ska vara en teknikpark för verksamheter bara, det publika ska vara en naturlig del, säger Christian Lindfors.

Läs hela artikeln på News Øresund

Foto: Jenny Andersson – News Øresund