State of Medicon Valley 2016 – ny analys från MVA utförd av Øresundsinstituttet

Danmark har växt om Sverige som läkemedelsnation och är nu räknat per capita världens fjärde största exportör av life scienceprodukter. De danska framgångarna gör att Medicon Valley växt fram som den dominerande life scienceregionen i Norden såväl när det gäller antal anställda som när det gäller patentansökningar. Det visar den första utgåvan av analysen “State of Medicon Valley” som utarbetats av Øresundsinstituttet på uppdrag av nätverksorganisationen Medicon Valley Alliance som presenterar rapporten vid sitt annual meeting den 7 november 2016 i Kastrup.
mva-life-science-employment-2014-web

Klicka här för att läsa analysen


Analysen i korthet

Danmark har växt om Sverige som life science nation
Danmark hade 2014 totalt 34 800 anställda inom life scienceindustrin, en ökning med 10 procent sedan 2008.
Sverige hade 2014 totalt 32 000 anställda inom life scienceindustrin, en minskning med 15 procent jämfört med 2008.

 

Danmark är världens fjärde största exportör av life scienceprodukter med en export på 2410 US dollar per capital.  Sverige ligger på tionde plats med en export värd 955 dollar per capita

 

Danmarks succé som life sciencenation handlar mycket om framgångar i USA
Life science export till USA under 2015:
Danmark: 26 miljarder DKK
(årlig tillväxt 2008-2015: +20%)
Sverige: 10 miljarder DKK
(årlig tillväxt 2008-2015: +3%)

Medicon Valley är den dominerande life scienceregionen i Danmark-Sverige

53 procent av de anställda inom dansk och svensk life science arbetar i dansk-svenska Medicon Valley (Greater Copenhagen)
Dubbelt så många patentansökningar registrerades hos European Patent Office av företag i Medicon Valley jämfört med från företag i Stockholm-Uppsala regionen.

 

Medicon Valleys framgångar bygger på flera starka ”fyrtorn”
4 framgångsrika stora läkemedelsbolag – Novo Nordisk, H. Lundbeck, Ferring Pharmaceuticals och LEO Pharma som alla kontrolleras av ägarfonder som skapar långsiktig stabilitet samtidigt som delar av företagens vinster genom fonderna skänks tillbaka till samhället genom donationer till exempelvis universitetsforskningen
9 universitet och högre lärosäten bedriver forskning inom life science
6 science parks utgör plattformen för en rad nya företag inom bland annat bio tech (COBIS, Scion DTU och Symbion i Köpenhamnsområdet, Medeon i Malmö samt Ideon och Medicon Village i Lund).
22 miljarder SEK investeras nu i regionens nya fyrtorn i form av materialforskningsanläggningarna Max IV och European Spallation Source (ESS) med ESS datacenter i Köpenhamn. Life science utgör viktiga forskningsområden för Max IV (som invigdes i somras) och ESS (som byggs granne med Max IV i utkanten av Lund).
En rad nya framgångsrika bio techbolag har växt fram i Medicon Valley och antalet nystartade bolag har nu åter ökat efter finanskrisen
Flera starka medicintekniska företag finns inom Medicon Valley och arbetar med allt från avancerad plastteknik till hörapparater.
Flera utlandsägda bolag finns såväl på Själland som i Skåne.

 

Medicon Valley är inne i en förändringstid

  • Tuffare krav från många länder, däribland USA, skapar en ökad prispress inom flera nischer av life science och leder till en ökad fokus på kostnadskontroll vilket i det korta perspektivet sänker lönsamheten men i ett längre perspektiv kan bidra till ökad konkurrenskraft.
  • Flera bolag som Novo Nordisk och Ferring miljardsatsar i nya danska forsknings- och produktionsanläggniongar.
  • Nya biologiska läkemedel skapar nya styrkor inom dansk och svensk life science.
  • Den växande skaran med science parks utgör en plattform för det ökande antalet bio techbolag i regionen.
  • De nya materialforskningsanläggningarna Max IV och European Spallation Source i Lund med ESS datacenter i Köpenhamn ger nya möjligheter till avancerad forskning och utveckling inom life science.

mva-employment-2014-regions-web

mva-beacons-web

 

 

 

mva-export-2015-web

mva-patent-2015-web