Sorgesalut med 81 skott från Köpenhamn och Helsingör för Prins Henrik

På torsdagsmorgonen inleddes en sorgesalut med 81 kanonskott till minne av Danmarks Prins Henrik som avled i tisdags. Foto: Danska Kungahuset – Torben Eskerod

Klockan 8.00 på torsdagsmorgonen inleddes en sorgesalut med 81 skott som avfyras från kanoner vid Batteriet Sixtus på Holmen i Köpenhamn och vid Kronborg Slot i Helsingör med anledning av att Danmarks Prins Henrik avled i tisdags. Saluten beräknas ta cirka 40 minuter. Klockan 10 inleds sedan transporten av Prins Henriks kista från Fredensborg Slot till Amalienborg i Köpenhamn. Det meddelar det danska kungahuset.

Sorgesaluten avfyras med tre gånger 27 skott som avfyras med 30 sekunders mellanrum. Tretalet har en historisk koppling till ”dansk lösen” som avfyrades med tre skott av danska försvaret för att indikera olika enheters placering. Från det följer  även den skånska traditionen att vid födelsedagar utbringa ett leve där man hurrar tre gånger medan övriga Sverige hurrar fyra gånger vilket också kallas för dubbel svensk lösen då en svensk lösen bestod av två kanonskott.

Klockan 10 på torsdagen inleds därefter transporten av Prins Henriks kista från hans älskade Fredensborg Slot som ligger sydväst om Helsingör och till Amalienborg i Köpenhamn.

På fredag kl 18 flyttas kistan till Christiansborg Slotskirke där det under lördag-måndag hålls så kallat Castrum Doloris, framvisning av kistan. Tisdag den 20 februari hålls sedan besättelsen som efter prinsens önskan blir en mindre ceremoni i Christianborg Slotskirke för familjen, de närmaste vännerna och särskilt inbjudna. Enligt Prins Henriks önskan kommer han att bli kremerad och askan ska därefter delas upp i två delar där den ena delen sprids i danskt farvatten medan den andra delen urnsätts vid Fredensborgs Slot som år 1710 byggdes som ett jaktslott åt Fredrik IV av Danmark.

Det danska kungahuset har utlyst hovsorg fram till och med onsdag den 14 mars. (News Øresund)