Sommarläsning: Life science-klustret i Öresundsregionen växer

Fler arbetsplatser, nya företagsetableringar, utveckling av produktionsfaciliteter och rekrytering på tvärs över Öresund. Det visar två nya analyser om life science-klustret, som Øresundsinstituttet har publicerat.

Stor studie av life science-klustrets samarbete över Öresund – “Tillväxt och omfattande kontakter men nationella strukturer håller emot”

Det dansk-svenska life science-klustret i Öresundsregionen, Medicon Valley, är störst i Norden med omkring 50 000 anställda i branschen. Såväl under finanskrisen som nu under coronapandemin har life science-klustret fortsatt att utvecklas, rekryterat fler medarbetare, gjort nya innovationer och har således stor betydelse för arbetsmarknaden och den ekonomiska framgången i såväl Danmark som Sverige och i Öresundsregionen.

 

Life Science Across the Øresund – publicerad i juni 2021
Rapporten visar att kontakterna i branschen över Öresund är omfattande med bland annat arbetspendlare, investeringar och forskningssamarbete inom dansk-svenska styrkepositioner som diabetes, cancer och fertilitet. Men 21 år efter invigningen av Öresundsbron bygger stora delar av samarbetet fortfarande på personliga kontakter och EU-projekt medan de nationella strukturerna till exempel försvårar samarbeten mellan universiteten i Danmark och Sverige. Det framgår av de 53 intervjuer som har genomförts i den största studien som någonsin gjorts av det gränsregionala samarbetet inom Medicon Valley.

Foto: News Øresund

Rapporten blev presenterad den 22 juni 2021 i den nybyggda HUBNORDIC-byggnaden i Ørestad i Köpenhamn. Bland talarna fanns bl.a. Niels Abel Bonde, direktör för Novo Nordisks svenska dotterbolag i Malmö, och Marianne Kock, direktör för Ferring Pharmaceuticals i Danmark.

Fakta från analysen

Ferring Pharmaceuticals inviger under sommaren 2021 sitt nya danska huvudkontor Soundport vid Köpenhamns flygplats. Företaget förväntas växa från cirka 600 till 750 anställda under nästa år. Foto: News Øresund

Fler än 900 gränspendlare hos företagen i Medicon Valley

Minst 800 pendlar från Skåne för att arbeta i life science-företag på Själland. Minst 100 pendlare från Själland som arbetar i life science-företagen i Skåne har identifierats. Novo Nordisk är det företag i Medicon Valley som har flest gränspendlare med omkring 200 anställda från Sverige som korsar Öresund för att arbeta hos företaget i Danmark. Ferring Pharmaceuticals och LEO Pharma har också många gränspendlare anställda. Siffrorna har företagen upplyst till Øresundsinstituttet genom kontakter med majoriteten av företagen i Skåne och de 50 största företagen på Själland, varav 30 har svarat, under 2020-2021.

Foto: News Øresund


Ca 800 gränspendlare från Sverige arbetar i sjukvårdssektorn på Själland
Förutom gränspendlare i life science-branschen arbetar omkring 800 öresundspendlare från Sverige i sjukvårdssektorn på Själland och i Köpenhamnsområdet. Omkring 400 har jobb i Region Huvudstaden, ca 280 arbetar i Köpenhamns kommun och ca 160 gränspendlare från Sverige jobbar i Helsingörs kommun. Därmed är det över 1 700 öresundspendlare i life science-branschen och sjukvårdssektorn sammanlagt i Öresundsregionen. Siffrorna har uppgetts till Øresundsinstituttet från de respektive aktörerna under 2021.

Fler än 20 danska vd:ar inom skånsk life science 
Flera skånska life science-företag har anställt en dansk vd och därmed dragit nytta av den erfarna arbetskraft som skolats i de stora danska life science-företagen. Det innebär att de danska storföretagen fungerar som så kallade ankarföretag för de skånska life science-företagen. Flera danska vd:ar har tillkommit i skånsk life science under de senaste fem åren och danskar leder både stora, mellanstora och mindre pharma-, bioteknik- och medicinteknikföretag i Skåne.

Life science-företag i Skåne har skapat cirka 1 500 nya lokala life science-jobb sedan 2015 – “Malmö har växt om Lund med flest anställda i life science-företag”

Rapporten Life Science in Skåne – publicerad i november 2020
Analysen visar hur skånsk life science efter två årtionden med flera stora neddragningar i Malmö, Lund och Helsingborg har kommit in i en ny tillväxtfas. Omkring 7 500 personer arbetar i Skånes life science-bransch i 426 life science-företag. Sedan 2015 har dessa företag vuxit med omkring 1 500 anställda, vilket visar, att sysselsättningen i life science-företagen i Skåne har ökat med omkring 25 procent på fem år. Den största delbranschen inom skånsk life science är medicinteknik. Omkring hälften av de 130 tillfrågade företagen anger i en enkät, gjord av Øresundsinstituttet till rapporten, att de har svårt att rekrytera kompetens inom STEM-utbildningar samt inom försäljning och marknadsföring.

 

Foto: News Øresund

Se videopresentationen av rapporten här

Rapporten blev presenterad den 18 november 2020 på Malmö Rådhus. Bland talarna fanns bl.a. näringslivsdirektören i Malmö stad samt vd:ar för från science parkerna Medeon i Malmö och Medicon Village i Lund.

Fakta från analysen

1 500 nya jobb i Skåne
De 426 identifierade life science-företagen i Skåne har på fem år skapat 1 500 nya jobb i regionen. Omkring 7 500 är anställda i de kartlagda life science-företagen i Skåne. Det er en ökning i sysselsättningen med cirka 25 procent jämfört med 2015, då omkring 6 000 personer sysselsattes i de undersökta life science-företagen. Sysselsättningstillväxten har skett i hela Skåne och i alla identifierade delbranscher: pharma, bioteknik, medicinteknik, CRO/CMO, ICT/Healthtech och foodtech.

Foto: News Øresund

 

 

Malmö har vuxit om Lund

Malmö har sedan 2015 vuxit om Lund och är idag den största life science-staden i Skåne räknat i antal anställda. Stadens life science-företag har omkring 2 700 medarbetare i staden. 80 procent av de kartlagda life science-företagen i Skåne ligger i någon av de två städerna. I jämförelse sysselsätter Lund cirka 2 400 personer i branschen.

92 nya företag sedan 2015
Sedan 2015 har 92 nya life science-företag skapats i Skåne – 70 procent av de nystartade företagen ligger i Lund. Totalt arbetar omkring 200 personer i de nya start up-företagen. Det innebär att Lund domineras av forskning och mindre företag medan Malmö mer utgörs av huvudkontor, nationella kontor och produktion. 6 av de 10 största life science-företagen i Skåne ligger i Malmö, medan Skånes största life science-arbetsgivare McNeil AB, med ca 665 anställda, ligger i Helsingborg.

Life science i Øresundsregionen

Mellan 2019-2022 kartlägger Øresundsinstituttet life science-klustret i Medicon Valley som ett led i Interreg-projektet “Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative”. Projektet drivs som ett samarbete mellan kunskapscentret Øresundsinstituttet och nätverks- och projektorganisationen Medicon Valley Alliance med finansiering från Interreg ØKS, Region Skåne och Region Själland.