Skånsk kritik mot lagförslag om möjlighet till återinförda id-kontroller

Bild från id-kontroll på Köpenhamns flygplats i Kastrup 2017. Foto: Johan Wessman/News Øresund

Region Skåne, Greater Copenhagen och Öresundslinjen är kritiska till lagförslaget som ska ge regeringen möjlighet att införa id-kontroller av resenärer till Sverige om det uppstår ”allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.” Det framgår av organisationernas remissvar till regeringen. Förslaget föreslås börja gälla den 1 mars 2024. Om lagen antas och regeringen väljer att utnyttja möjligheten med tidsbegränsade id-kontroller innebär det att Skånetrafiken och Öresundslinjen måste utföra dem, vid stationen i Kastrup respektive hamnen i Helsingör. Analyser som Øresundsinstituttet gjorde 2016 om de tidigare tillfälliga id-kontrollernas effekter i kombination med gränskontrollerna visade bland annat att arbetsmarknaden över Öresund minskade med 322 000 arbetstillfällen på grund av de längre restiderna.

Läs hela artikeln på News Øresund här