Skånetrafiken höjer priset för periodkort till Köpenhamn – sänkta priser för pendlare i Skåne

Foto: News Øresund

Från och med att Skånetrafikens nya tidtabell träder i kraft 9 december höjs priset på tågresorna från Malmö till Köpenhamn. Enkelresa höjs med tio kronor och ett trettiodagars period höjs med 195 kronor. Anledningen bakom höjningen är en valutajustering, skriver Skånetrafiken i ett pressmeddelande.

Samtidigt som det blir något dyrare att pendla till Köpenhamn med Öresundstågen sänker Skånetrafiken priset för ett trettiodagars periodkort över hela Skåne med 26 kronor.

I den nya tidtabellen har Skånetrafiken bland annat permanentat extrabussar som de under en testperiod har kört på de mest kapacitetskrävande sträckorna. Nytt är också de tre Pågatågstationerna Persborg, Rosengård och Östervärn i Malmö och att två avgångar på sträckan Malmö–Älmhult ersätts med Pågatåg Express. De Öresundståg som tidigare trafikerat sträckan flyttas till sträckan Malmö–Helsingborg för att öka kapaciteten när flest pendlare reser på Västkustbanan. (News Øresund)