Skånes landshövding oroas av läget på bostadsmarknaden

Länsstyrelsens rapport visar att det behövs fler bostäder i Skåne och att byggandet ökar, samtidigt oroar sig landshövding Anneli Hulthén för om marknaden är på väg att toppa. Bostadsbyggandet har varit en viktig punkt på hennes agenda när hon har besökt länets alla kommuner under hennes första år på posten.  

En av den statliga myndigheten Länsstyrelsens viktigaste uppgifter är att vara en mötesplats och underlätta samverkan inom länet. Det tycker landshövding Anneli Hulthén som har suttit ett år på posten som myndighetens högste chef i Skåne.
– Vi är en så pass kompakt region att vi borde kunna samverka ännu mer än vi gör idag. Det är inga avstånd i Skåne, det säger jag som göteborgare.
När statminister Stefan Löfven (S) i augusti berättade att sju myndigheter skulle utlokaliseras i landet hamnade ingen av dem i Skåne. Dessutom höjs ofta röster om att det behövs fler infrastruktursatsningar i den här regionen däribland en ytterligare fast förbindelse över Öresund.
– Det är ingen idé att sitta här nere och gny. Jag vet inte om vi har varit så bra på att utmärka oss i Skåne. Jag tror att man måste bestämma sig för en kommunikationsstrategi, vad det är man helst vill, säger Anneli Hulthén.

Hon hade nyligen avslutat sitt sju år långa uppdrag som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg när hon förra året utsågs till landshövding i Skåne.
– Året har gått väldigt fort. Det har varit spännande, både rent yrkesmässigt att byta inriktning och sedan privat att byta Göteborgsliv mot Skåneliv. Jobbmässigt är det annorlunda, jag har alltid varit van att arbeta tillsammans med andra och förhandla. Det här är en myndighet med ganska strikta direktiv kring vad som ska göras som någon annan har bestämt, säger hon.
Den politiska bakgrunden inkluderar även att hon varit riksdagsledamot och suttit i Europaparlamentet. Är det svårt att inte längre uttala sig politiskt?
– Ja, det är det. Det är klart, eftersom jag har varit så pass aktiv som jag har varit försöker jag att tänka på det, säger Anneli Hulthén.

| Läs hela intervjun med Anneli Hulthén på News Øresunds hemsida |