Sju dansk-svenska nätverksmöten för Øresundsinstituttets medlemmar under 2017

Øresundsinstituttets medlemmar är en del av ett dansk-svenskt nätverk med ett ökande antal möten där vi bjuder på ny kunskap, intressanta talare och bra möjligheter att knyta nya kontakter över Öresund.

Under 2016 satsade Øresundsinstituttet på att skapa en serie dansk-svenska nätverksmöten där våra medlemmar bjuds in till en aktuell plats där vi presenterar nya fakta, intressanta talare och som ger deltagarna möjlighet att knyta nya kontakter över Öresund.

Satsningen blev mycket uppskattad och därför ökar vi nu antalet möten. Inför 2017 har vi  bokat in sju dansk-svenska nätverksmöten, varav fem möten arrangeras exklusivt för Øresundsinstituttets medlemmar. Konferensen Real Estate Øresund den 8 februari är öppen för alla men där har du som medlem alltid två fria platser och rabatt på ytterligare platser. Öresund Round Table är ett samarbete med Nordiska Rådet och Skånes landshövding och arrangeras för särskilt inbjudna i Riksdagshuset i Stockholm den 1 februari – självklart med många av Øresundsinstituttets medlemmar på deltagarlistan.

Under 2016 arrangerade Øresundsinstituttet fyra dansk-svenska nätverksmöten/konferenser – Real Estate Øresund i Malmö samt nätverksmöten i Köpenhamns Rådhus, hos ESS datacenter på Cobis i Köpenhamn samt på Sveriges Ambassad. Under 2017 ökar vi aktiviteten till sammanlagt sju möten, varav fem enbart är öppna för Øresundsinstituttets medlemmar.

 

Är du ännu inte medlem i Øresundsinstituttet?

Klicka här för att läsa mer om vad ett medlemskap kan ge dig

Klicka här för att kontakta Øresundsinstituttet om medlemskap

Intresset för vår dansk-svenska region och för att bli medlem i Øresundsinstituttet växer. Under 2016 noterade vi en ny rekordnotering med 108 medlemmar.
Våra medlemmar representerar alla delar av samhället. Några exempel: Utrikesdepartementet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland, Köpenhamn, Malmö, Lund, Helsingborg, Helsingör, Lunds universitets Centrum för Öresundsstudier, Malmö högskola, Ikano, Ideon Open, Wihlborgs, Castellum, Vestas, Ferring, Peab, Fastighetsägarna Syd, Öresundsbro Konsortiet, Medicon Village, Medicon Valley Alliance, Copenhagen Airport, Copenhagen Malmö Port, Ritzau…

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt gränsregionalt analys- och kunskapscenter som samlar aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn och akademin med målet att öka kunskapen om samhällsutvecklingen på båda sidor av Öresund. Som medlem i Øresundsinstituttet blir du en del av ett dansk-svenskt nätverk och får tillgång till nätverksmöten, fakta, analyser och nyheter om utvecklingen i Greater Copenhagen / Öresundsregionen. I Øresundsinstituttet ingår den oberoende regionala nyhetsbyrån News Øresund. Vår verksamhet drivs utan vinstintresse vilket gör att du som medlem vet att medlemsavgiften oavkortat går till Øresundsinstituttets verksamhet.

Utnyttja ditt medlemskap i Øresundsinstituttet
– reservera tid i din kalender till att delta i våra dansk-svenska nätverksmöten under 2017

Fyra av vårens möten har vi redan bokat dag för. Övriga möten återkommer vi om i början av året med besked om dag. Med undantag för Öresund Round Table i Stockholm den 1 februari och heldagskonferensen Real Estate Øresund i Malmö den 8 februari arrangeras alltid våra dansk-svenska nätverksmöten kl 16.30 – 19.00 med en enklare förtäring i mingelformat så att du lättare kan knyta nya kontakter.

Alla våra medlemmar får minst en plats på våra ordinarie dansk-svenska nätverksmöten. I mån av plats utökar vi inbjudningslistan.

1 februari: ØRESUND ROUND TABLE i Riksdagshuset i Stockholm. I samarbete med Nordiska Rådet och Skånes landshövding Anneli Hulthén arrangerar Øresundsinstituttet ett möte för saklig information och diskussion om effekterna av id- och gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige. Värd är riksdagsledamöterna Rikard Larsson (S) och Mats Persson (L).

 

8 februari: REAL ESTATE ØRESUND i Malmö Börshus. Fastighetsbranschens mötesplats i Öresundsregionen. Under 2017 fyller konferensen 10 år och det firar vi med ett tema om framtidens stad. På talarlistan finns Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen och hans kolleger från Malmö, Lund och Helsingborg liksom ekonomer från Swedbank och Danske Bank, fastighetsvärderare samt talare med fokus på hållbar stadsutveckling. På kvällen arrangeras en dansk-svensk nätverksmiddag för konferensens partners och talare. Klicka här för att läsa mer om konferensen

16 mars: IKEAs globala mötesplats Hubhult i Malmö.Det svenska världsföretaget har inte bara rötterna i Småland utan även en lång historik i Skåne och på Själland. Förra hösten invigdes IKEAS globala mötesplats Hubhult i Malmö. I Köpenhamn bygger möbelföretaget sitt nya pilotprojekt vid Fisketorvet – ett cityvaruhus med takträdgård, cykel- och gångbanor. Värd är IKEAs koncernchef Peter Agnefjäll.

 

18 maj: 15-ÅRSJUBILEUM I MALMÖ RÅDHUS. Øresundsinstituttet firar sitt 15-årsjubileum i samband med årsmötet/generalförsamlingen i Malmö Rådhus. Sveriges ambassadör i Danmark, Fredrik Jörgensen, och Danmarks ambassadör i Sverige, Ove Illerup  talar om relationen mellan våra länder och läget i Greater Copenhagen / Öresundsregionen. Värd är Malmö Stad och kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson.

April/maj: BY & HAVN i Köpenhamn. Företaget ägs till 95 procent av Köpenhamns kommun och 5 procent av danska staten med uppdraget att utveckla stadsdelarna Örestad samt Köpenhamns hamnområden. Tillsammans med Malmö stad och privata företag drivs hamnverksamheten i Köpenhamn och  Malmö via hälftenägda Copenhagen Malmö Port. Värd är By & Havns adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen.

 

September: COPENHAGEN MALMÖ PORTs kryssningsterminal i Köpenhamn. 2017 blir ett nytt rekordår för Köpenhamn som kryssningshamn och på båda sidor växer turismen. Kvällen ägnas åt Köpenhamns och Malmös gemensamma hamnbolag och turismen i regionen. Värd är Copenhagen Malmö Ports vd Johan Röstin.

Oktober: SVERIGES AMBASSAD i Köpenhamn.Øresundsinstituttet presenterar en ny uppdaterad version av vår uppskattade samarbetsanalys över det offentliga samarbetet över Öresund. Denna gång med ett extra kapitel om dansk-svenska näringslivssamarbeten. Värd är Fredrik Jörgensen, Sveriges ambassadör i Danmark.