Titta på videofilmen från Øresundsinstituttets och Øresunddirekts gränshinderseminarium den 20 oktober

Tisdagens seminarium om Öresundsregionen, covid-19 och skattereglerna som Øresundsinstituttet och Øresunddirekt arrangerade på Residenset i Malmö väckte stort intresse såväl i medier som hos de omkring 180 personer som följde det live via Facebook eller Youtube. Seminariet arrangerades med stöd av Länsstyrelsen Skåne och Nordiska Ministerrådet.

Klicka här för att se videofilm från gränshindermötet

På bilden syns Trine Grönlund (moderator), Tue David Bak (vd Greater Copenhagen Committee), Pia Jacobsen och Ines Hallum-Hansen (från Facebookgruppen ”Øresundspendlere i klemme mellem to lande), Helena Truedsson (Head of HR, Mercedes Bendz Malmö-Köpenhamn) samt Carsten Beck, (forskare långsiktiga effekter, Director/Futurist, Copenhagen Institute for Futures Studies). Foto: News Øresund.

Program 

Moderator: Trine Grönlund

9.00 – 9.10   Anneli Hulthén, landshövding Skåne öppnar konferensen

9.10 – 9.20  Rapporten om Øresunddirekt och regionen 20 år. Malin Dahl, tf verksamhetsansvarig Øresunddirekt, Vita Thomsen, sektionsleder på Øresunddirekt Danmark och Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet

9.20 – 9.30  Bertel Haarder, ordförande i Gränshinderrådet, om Gränshinderrådets arbete under Covid-19-pandemin – förinspelat inslag

9.30 – 9.40  Nordiska ministerrådet och de gränsregionala informationstjänsternas samarbete under Covid-19-pandemin – helt avgörande för att lösa uppkomna gränshinder. Sandra Forsén, seniorrådgivare Nordiska ministerrådet

9.40 – 9.45  Anna Jähnke, ordf. Regionala Utvecklingsnämnden i Skåne – förinspelat inslag

9.45 – 9.55  Vad innebär det att det inte blir en skattelösning för gränspendlare under Covid 19-krisen. Presentation av gällande regler och dess konsekvens för individen, företagen och skattemyndigheterna. Christine Hjortsberg, Skatteverket Sverige

9.55 – 10.35  Panelsamtal

Pia Jacobsen och Ines Hallum-Hansen från Facebookgruppen ”Øresundspendlere i klemme mellem to lande”

Helena Truedsson, Head of HR, Mercedes Bendz

Carsten Beck, forskare långsiktiga effekter, Director/Futurist, Copenhagen Institute for Futures Studies

Tue David Bak, VD Greater Copenhagen

10.35 – 10.45 Avslutning: Landshövding Anneli Hulthén och Johan Wessman summerar konferensen