Se presentationen av ny analys: Dansk-svenskt kultursamarbete – samarbete och utbyte av personal och publik mellan Danmark och Sverige

Nio av tio kulturaktörer i enkätundersökningen som gjorts till denna kulturanalys har ett samarbete med aktörer i andra länder – ofta i Danmark eller Sverige. Det gäller bland annat samproduktion, utbyte av erfarenheter och gemensammaprojekt av olika slag. Att anlita personal mellan länderna är också vanligt, även om strömmen av regelbundna gränspendlare inte är så stor. Däremot verkar publiken inte ha hittat över den dansk-svenska gränsen i så stor utsträckning.

Se præsentation af rapporten og interviews med kulturaktører

Se rapporten

Tidligere i dette kulturprojekt, som drives af Øresundsinstituttet med støtte fra Svensk-danska kulturfonden og Region Skåne, er desuden udgivet de to rapporter:

Dansk-svenskt kultursamarbete – kulturens ramar 
Dansk-svenskt kultursamarbete – en intervjustudie

Denna rapport är tredje delen av en större kulturanalys som Øresundsinstituttet gör med stöd från Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden och Region Skåne. Rapporten innehåller exempel och perspektiv på olika former av kulturutbyte över gränsen mellan Sverige och Danmark. Syftet med analysprojektet är att genom en kartläggning av aktörer och samarbetsprojekt inom kultursektorn, som verkar mellan Danmark och Sverige, bidra till att skapa ett nytt kunskapsunderlag som ska göra det möjligt att bättre nyttja den potential som finns när det gäller kultursamarbeten. Huvudperspektivet är Öresund, men även ett nationellt perspektiv finns, med fokus på huvudstäderna Stockholm och Köpenhamn.

Mere info:

Anna Palmehag
analytiker, Øresundsinstituttet
anna.palmehag@oresundsinstituttet.org
Mobil: +46 703 05 60 72

Thea Wiborg
senioranalytiker Øresundsinstituttet
thea.wiborg@oresundsinstituttet.org
mobil +46 703 05 60 25