Sammandrag från konferensen Real Estate Øresund 2015

När Øresundsinstituttet den 4 februari arrangerade fastighetskonferensen Real Estate Øresund i Malmö lockade den till sig fler deltagare än tidigare. Under dagen fick vi blanda annat lyssna till:

Diskussion om samarbete ska landa innan sommaren

Köpenhamn och kommunerna runt huvudstaden skapar just nu en gemensam marknadsföringsorganisation under namnet “Greater Copenhagen”. Inbjudan har även gått över sundet till de skånska kommunerna och politikerna att delta. Helsingborgs Peter Danielsson kom direkt till konferensen från ett möte med danskarna. Han var tydlig: om danskarna vill samarbeta måste vi hoppa på. Malmös Katrin Stjernfeldt Jammeh och Lunds Anders Almgren vill först göra arbetet på skånsk sida och diskutera de olika rollerna som kommunerna har här. Åtta skånska kommuner ska träffas redan imorgon med anledning av de pågående Sverigeförhandlingarna. Diskussionen om samarbetet över sundet behöver landa innan sommaren, tror politikerna.

 

Real Estate Oresund Malmo borshus_20150204_0655

“Det har inte byggts nya kontor på 25 år i Helsingborg”

Att det finns ett stort uppdämt behov av nya kontorslokaler i Helsingborg var både Magnus Skiöld från Midroc Property Development och Thomas Bråhagen från Wihlborgs fastigheter överens om. Båda företagen satsar nu stort i staden och presenterade sina projekt som bland annat innebär ett nytt högt hus längst ut på Oceanpiren mot vattnet för Midroc och 10 000 kvm nya kontor på Knutpunktens tak för Wihlborgs. De har hittills mött ett stort intresse för satsningarna och konstaterar samtidigt att de två företagen aldrig konkurrerat mer än just nu. Men fler aktörer är välkomna till Helsingborg – det gör att man triggar varandra, menar de båda.

 

Real Estate Oresund Malmo borshus_20150204_0010

“Reladania går från projekt till problem”

Realdanias vd, Jesper Nygård, poängterade att de sysslar med strategisk filantropi vilket innebär mer än att bara bevilja projektpengar. Att föra ihop olika parter i ett öppet rum och ha en lång horisont är två viktiga delar i föreningens arbete. “Vi vill vara i ögonhöjd med våra samarbetspartners”, säger han. Att gå från projekt till problem innebär att problematisera frågor och se initiativ som större än bara det enskilda projektet. Realdania har sedan 2000 beviljat närmare 15 miljarder danska kronor i bidrag till byggprojekt i Danmark.

 

Partnerlogo2015_webb140116