Möt tre stora byggprojekt i Köpenhamn, Malmö och Trelleborg – anmäl dig till Real Estate Øresund den 8 februari 2024

Samtidigt som bostadsbyggandet minskar kraftigt så fortsätter planeringen för en rad stora stadsutvecklingsprojekt i Öresundsregionen. På Øresundsinstituttets samhällsbyggnadskonferens Real Estate Øresund möter deltagarna representanter från Jernbanebyen i Köpenhamn, Projekt Jägersro i Malmö och Kuststad 2025 i Trelleborg.

Jernbanebyen, Köpenhamn

Lars Bloch, chefprojektudvikler DSB Ejendomsudvikling A/S, berättar om den sista stora pusselbiten i utvecklingen av det sydliga Köpenhamn – Jernbanebyen. Det är ett projekt som vi kommer kunna  följa från tågfönstret på väg in mot Hovedbanegården. Projektet omfattar ett 365 000 m2 område och drivs i samarbete mellan DSB Ejendomsudvikling, Freja Ejendomme och Baneby Konsortiet.

Projekt Jägersro, Malmö

Anders Hall, vd för SMT Malmö Partner Holding, berättar om vad som ska hända när trav- och galoppsporten lämnar sin nuvarande plats vid Jägersro i utkanten av Malmö. Fram till 2050 planeras för en stadsdel med drygt 4 000 bostäder och målet om att bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel. Därför utvecklas en ny standard för att mäta den totala klimatpåverkan under hela projekttiden. Bakom projektet står SMT Malmö Partner Holding som samägs av MKB Fastighets AB, Skanska och Tornet Bostadsproduktion.

Kuststad 2025 – Trelleborg

Mattias Hägg, tf tillväxt- och näringslivsdirektör Trelleborgs kommun, berättar om stadens omfattande stadsutvecklingsprojekt med hamnflytt (och plats för större färjor), ny ringväg, ett nytt Business Center och omkring 7 000 nya bostäder i en stadsdel vid havet.


Real Estate Øresund är samhällsbyggarnas och fastighetsbranschens egen konferens som ger dig den senaste kunskapen om fastighetsmarknaden och konjunkturen i Skåne, Sverige och Danmark. Konferensen arrangeras i Malmö av det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

Tema på konferensen:

  • Dansk och svensk konjunktur
  • Fastighetsmarknaden i Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg med exempel på nya stadsutvecklingsprojekt
  • Fehmarn Bält-tunneln och järnvägsinvesteringar i södra Sverige
  • Offentliga fastighetsägare i Skåne

Klicka här för att anmäl dig

Datum: 8 februari 2024 
Tid: 9.00-17.00 med efterföljande mingel 17.00 – 18.00 med musik av Jalle Olsson & Co
Registrering: från kl. 08.15
Plats: Quality Hotel View, Hyllie, Malmö

Deltageravgift: 4.995 SEK / 3.595 DKK per person exkl. moms. Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och för ytterligare deltagare är medlemspriset 2.495 SEK respektive 1.795 DKK per person exkl. moms.


PROGRAM

MODERATOR 
Trine Grönlund 

KONJUNKTURLÄGET 
Danske Banks cheføkonom Las Olsen och Swedbanks seniorekonom Pernilla Johansson ger oss en aktuell bild av konjunkturläget i Danmark, Skåne och Sverige i en tid där det inte bara är inflationen och ränteläget som förändrats kraftigt.

FASTIGHETSMARKNADEN 
Peter Winther är vd och partner (MRICS) på Colliers i Danmark och Fredrik Dackheden är partner på Catella Corporate Finance i Malmö. De kommer att ge en aktuell bild av fastighetsmarknaden i Danmark och Sverige med fokus på Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg.

TRE FASTIGHETSPROJEKT
Jernbanebyen, Köpenhamn
Lars Bloch, chefprojektudvikler DSB Ejendomsudvikling A/S, berättar om den sista pusselbiten i utvecklingen av det sydliga Köpenhamn – Jernbanebyen. Det är ett projekt som vi kommer kunna  följa från tågfönstret på väg in mot Hovedbanegården. Projektet omfattar et 365 000 m2 område och drivs i samarbete mellan DSB Ejendomsudvikling, Freja Ejendomme och Baneby Konsortiet.
Projekt Jägersro, Malmö
Anders Hall, vd för SMT Partner Holding, berättar om vad som ska hända när trav- och galoppsporten lämnar sin nuvarande plats vid Jägersro i utkanten av Malmö. Fram till 2050 planeras för en stadsdel med drygt 4 000 bostäder och målet om att bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel. Därför utvecklas en ny standard för att mäta klimatpåverkan under hela projekttiden. Bakom projektet står SMT Partner Holding som samägs av MKB Fastighets AB, Skanska och Tornet Bostadsproduktion.
Kuststad 2025 – Trelleborg
Mattias Hägg, tf tillväxt- och näringslivsdirektör Trelleborgs kommun, berättar om stadens omfattande stadsutvecklingsprojekt med hamnflytt (och plats för större färjor), ny ringväg, ett nytt Business Center och omkring 7 000 nya bostäder i en stadsdel vid havet.

MALMÖ, KÖPENHAMN OCH GREATER COPENHAGEN
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö och styrelseledamot i det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen. Hon berättar om samarbetet med Köpenhamn och inom Greater Copenhagen när det gäller allt från planer på en Øresundsmetro till en bättre integrerad arbetsmarknad över Öresund och förhoppningarna om att regeringarna i Danmark och Sverige snart kommer överens om ett nytt skatteavtal – Öresundsavtalet.

FEHMARN BÄLT-TUNNELN OCH JÄRNVÄGSBEHOVET I SKÅNE 
Morten Kramer Nielsen är  är kommunikationschef på Femern A/S, det statliga danska bolaget som bygger den fasta förbindelsen med samma namn. Han kommer att ge en aktuell bild av bygget av Fehmarn Bält-tunneln och anslutande vägar och järnvägar i norra Tyskland och i Danmark. Anna Wildt-Persson är ny regiondirektör för Trafikverket i södra Sverige. Hon kommer att ge en aktuell bild av framför allt de planerade järnvägsinvesteringarna i södra Sverige innan och efter invigningen av Fehmarn Bält-tunneln.

Fler talare och det kompletta konferensprogrammet presenteras under veckan


Arrangör 
Øresundsinstituttet
www.oresundsinstituttet.org

Kontaktperson
Anne Slot Einarsson
Sekretariatskoordinator och PA
Øresundsinstituttet
anne.slot.einarsson@oresundsinstituttet.org
+46 (0) 703 05 60 25